Reducerea numărului de salariaţi se va realiza în două etape, prima fiind la 30 iunie 2012, şi va viza 200 de persoane, şi a doua la 30 noiembrie, urmând să fie disponibilizate alte 300 de persoane.
De altfel, în bugetul de venituri şi cheltuieli al Termoelectrica au fost prevăzute numai până în iunie sume aferente celor 200 de angajați.
Sumele ce vor fi alocate de la bugetul de stat/bugetul asigurărilor de şomaj, în 2012, 2013 şi 2014 pentru aceste disponibilizări vor fi de 2,201 milioane de lei, 8,802 milioane de lei şi, respectiv, 6,602 milioane de lei.
Cei disponibilizați vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.