Eugen Teodorovici, spune că, atunci când se gândeşte la interesul economic al României, înţelege să fie şi agresiv, dar nu poate fi vorba de o îngrădire a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. Ministrul a venit cu precizări, după ce, sâmbătă, la finalul reuniunii, a declarat că ţările europene din care pleacă multă forţă de muncă spre restul UE ar trebui să se gândească la „un pachet agresiv de măsuri care să aducă o soluţie pentru mobilitatea selectivă, care duce la exodul creierelor”.

„Am convingerea că toţi cei care au înţeles să abordeze serios acest subiect în cadrul reuniunii ECOFIN, au avut aceleaşi argumente economice, sociale şi nu în ultimul rând, naţionale, ca şi mine. Toţi cei care au participat la dezbaterile purtate pe marginea acestui subiect, au înţeles care sunt riscurile potenţiale ale acestui fenomen al migraţiei şi în special ale «migraţiei creierelor». Toţi cei care au participat la dezbateri au înţeles importanţa şi gravitatea lui, având în vedere că nu numai România se confruntă cu migraţia forţei de muncă. Ceea ce am spus şi anterior, spun şi acum: nu voi fi niciodată adeptul îngrădirii libertăţii dreptului de a munci oriunde în Europa, a libertăţii de mişcare sau oricăror alte drepturi ale cetăţenilor români”, a scris Teodorovici pe pagina sa de Facebook.

„Şi din acest punct de vedere, toţi cei care au participat la dezbaterea acestui subiect, au fost de acord că trebuie găsite soluţii pentru ca ţările furnizoare de forţă de muncă să poată contracara efectul economic negativ generat de migrarea forţei de muncă, fără însă a îngrădi în niciun fel niciunul dintre drepturile garantate tuturor cetăţenilor europeni – nicidecum, subliniez, al libertăţii de a munci oriunde în Europa”, a mai spus ministrul.

Teodorovici a spus că atunci când se gândeşte la interesul economic al României, înţelege să fie şi agresiv.

„Dar când mă gândesc la interesul economic al României, da, înţeleg să fiu şi agresiv. Ca oricare altcineva pentru ţara sa. Dar, în niciun caz nu poate fi vorba de o îngrădire a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. Mă întristează faptul că, făcând dovada unei competenţe profesionale limitate, cei care sunt incapabili să înţeleagă discuţiile în contextul lor, rămân tributari unor formulări conjuncturale şi nu înţeleg să preia şi să mediatizeze şi alte subiecte care au fost discutate şi care au legătură cu cel al migraţiei, cum ar fi cel al competitivităţii Europei în faţa concurenţei crescânde venită din partea Chinei şi a Statelor Unite. Iar aici, am accentuat pe necesitatea unităţii în abordare la nivel European, pentru a putea fi capabili noi, Europa unită, să facem faţă, în primul rând economic, concurenţei venită de peste ocean sau din zona Asiei. Închei prin a afirma foarte clar, în speranţa că niciodată de acum în colo nu vor mai exista încercări de scoatere din context a afirmaţiilor mele, că nu sunt duşman declarat al îngrădirii de orice fel a oricăror drepturi ale românilor sau ale europenilor”, mai scrie Teodorovici.