Începând de astăzi, și până la data de 15 octombrie 2012, agricultorii care cultivă între 1 și 10 ha de teren pot depune, la direcțiile județene pentru agricultură, cereri prin care să solicite acordarea ajutorului de minimis privind compensarea pagubelor produse de secetea din acest an. După îndeplinirea tuturor formalităților, sprijinul, în valoare de 100 de lei/ha, va fi acordat începând cu data de 1 noiembrie 2012.

 Hotărârea de Guvern privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011- 2012, asupra culturilor agricole” a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 639/ 7 septembrie 2012. 

Potrivit actului normativ, ajutorul se acordă producătorilor din domeniul vegetal şi compensează o parte din pierderea producţiei destinată autoconsumului. Beneficiarii schemei sunt fermieri persoane fizice, personae fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008, persoane juridice precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridical, care deţin suprafeţe de culturi agricole în teren arabil şi au înfiinţat culturi în toamna anului 2011, primăvara anului 2012.

Așa cum arătam, cuantumul ajutorului este de 100 de lei pe hectar şi se acordă pentru suprafeţe cuprinse între 1 ha şi maxim 10 ha inclusiv. Numărul de beneficiari estimat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este de aproximativ 573.000 de fermieri, iar suprafaţa de teren arabil pentru care se acordă sprijinul este estimată la aproximativ 1,9 milioane ha. Suma maximă a sprijinului financiar nu poate depăşi echivalentul în lei a 7.500 euro pentru fiecare beneficiar.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor sunt de aproximativ 42,8 milioane euro şi se asigură de la bugetul de stat. “ La începutul lunii octombrie vom stabili, prin hotarâre de guvern, și nivelul sprijinului pe care îl vor primi cei 1 milion de fermieri care au făcut cerere către APIA, nivel care va fi mult peste cel al anului precedent” precizează ministrul agriculturii, Daniel Constantin, într-un comunicat de presă remis de MADR.