Conform proiectului, românii vor avea din nou posibilitatea de a-şi cumpăra vechime la pensie, în limita a şase ani, în cazul în care nu au contribuit suficient la sistemul public.

Cumpărarea vechimii a fost sistată de la 1 ianuarie 2019, fiind reintrodusă în noua lege a pensiilor cu aplicare de la 1 ianuarie 2021.

O nouă posibilitate pentru următoarele persoane

Guvernul a pregătit o ordonanţă de urgenţă prin care vrea să dea din nou posibilitatea ca cei care nu îndeplinesc condiţia stagiului minim de cotizare pentru a accede la o categorie de pensii din sistemul public să poată să contribuie la sistem prin plata contribuţiilor de asigurări sociale, pe o perioadă de 6 ani anterioară datei încheierii contractului de asigurare socială.

Trebuie menționat că plata contribuţiei de asigurări sociale se va putea efectua într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 1 septembrie 2021. De asemenea, Ministerul Muncii precizează că a avut în vedere numeroasele solicitări din partea unor cetăţeni români din ţară şi străinătate care nu au fost asiguraţi la sistemul public din România.

„Plăţile efectuate către bugetul asigurărilor sociale de stat pot contribui, cel puţin pentru un timp, la refacerea echilibrului bugetar”, transmite ministerul.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Sunt vizate persoanele care nu au calitatea de pensionari, care pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.

Trebuie menționat că până la data de 1 septembrie 2021, persoana care îndeplineşte aceste condiţii poate încheia un contract de asigurare socială în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă, pensiei anticipate sau pensiei anticipată parţială.

Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

De asemenea, la încheierea contractului de asigurare socială, solicitantul completează o declaraţie din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndeplineşte următoarele condiţii cumulative: nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia; nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii; la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.