Necesarul de investiţii în sectorul energetic, în perioada 2021 – 2030, necesare îndeplinirii obiectivelor din Planului Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbarilor Climatice 2021-203 este de 22 miliarde de euro, conform unui proiect pus în dezbatere de Ministerului Energiei.

România îşi propune să înlocuiască, la nivelul anului 2030, capacităţile de producţie de energie electrică care vor ieşi din exploatare cu capacităţi noi, eficiente şi cu emisii reduse. În acelaşi timp, creşterea eficienţei energetice în sectoarele economice (cu precădere în sectorul industrial) va contribui şi la îmbunătăţirea securităţii energetice a României prin impactul asupra cererii, respectiv al diminuării importului de energie care să satisfacă cererea, scrie Mediafax.

Referitor la dimensiunea piaţa internă a energiei, România îşi propune să suplimenteze capacităţile de interconexiune la orizontul anului 2030, având în vedere analizele cost-beneficiu din punct de vedere socio-economic şi de mediu, urmând a fi implementate proiectele în cazul cărora beneficiile potenţiale sunt mai mari decât costurile.

În acelaşi timp, prin cadrul legislativ primar şi secundar, dar şi proiectele legate de închiderea inelului naţional de 400kV (linii interne), România va crea condiţiile inclusiv pentru maximizarea capacităţilor de interconexiune ofertate.

La nivel regional, o acţiune strategică României rămâne integrarea în cuplarea unică a pieţelor pentru ziua următoare şi a pieţelor intra zilnice (SDAC şi SIDC), în calitate de stat membru, abordare care deriva din necesitatea conformării la regulamentele europene.

De asemenea, România va continua colaborarea cu părţile contractante din cadrul Comunităţii Energiei si va sprijini aderarea regiunii Europei de Sud Est la SDAC, proces care va depinde însă de evoluţia procesului de stabilire a mecanismelor de piaţă în zona balcanică.