Subiecte Istorie pentru Bacalaureat 2019 potrivit edu.ro. Ce au avut elevii de rezolvat miercuri la Bac.

Subiecte Istorie BAC 2019. Află pe capital.ro ce subiecte pică la Istorie, proba obligatorie a profilului, pentru absolvenții claselor de Uman. Mai multe detalii găsiţie pe bacalaureat.edu.ro.

La subiectul I, elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe pornind de la un text despre comunism și Uniunea Sovietică. La subiectul III, elevii au avut de redactat un eseu pe tema spațiului românesc în perioada evului mediu (sursa: liberateta.ro)

Subiecte Istorie pentru Bacalaureat 2019 potrivit edu.ro. Ce au avut elevii de rezolvat miercuri la Bac, pe subiecte.edu.ro.

Subiectele de la Istorie, Bacalaureat 2019 sunt concepute de CNEE (Centrul Național de Evaluare și Examinare), instiuție aflată în subordinea Ministerului Educației. Subiectele la Istorie vor avea un grad mediu de dificultate și sunt concepute pe trei mari cerințe.

Elevii care susțin Bacalaureat la Istorie trebuie să știe că timpul efectiv de lucru al subiectelor este de trei ore, toate cerințele sunt obligatorii, iar la notare se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiecte Istorie pentru Bacalaureat 2019 potrivit edu.ro. Ce au avut elevii de rezolvat miercuri la Bac

Ministerul Educației a publicat modele de subiecte pentru proba obligatorie a profilului (Ec), Istorie. Modele de subiecte Bacalaureat 2019 – Istorie pot fi găsite pe site-ul dedicat, subiecte.edu.ro.

Candidații care au susținut anul trecut proba de Istorie la BAC au avut de rezolvat trei subiecte mari. La subiectul întâi un text despre constituirea României Mari în baza căruia au avut de rezolvat  mai multe cerinţe.

La subiectul al doilea, absolvenții de liceu la profilul de filologie au avut de rezolvat mai multe cerinţe referitoare la domnia lui Ștefan cel Mare. La Subiectul al treilea, candidaţii au avut de scris un eseu despre regimul totalitarist din perioada postebelică.  De asemenea, elevii au avut de rezolvat cerinţe legate de perioada paşoptistă şi Tratatul de la Paris.  Ultima probă de examen se va susține joi, 4 iulie –  proba la alegerea profilului și spceilaizării. Primele rezultate sunt afișate pe 8 iulie 2019.

Subiecte Istorie pentru Bacalaureat 2019 potrivit edu.ro. Ce au avut elevii de rezolvat miercuri la Bac

Elevii au intrat în sălile de clasă. La simularea din urmă cu câteva luni, elevii de la profilul tehnologic au primit 3 subiecte, dintre care unul cu matrice şi altul cu funcţii. Tot atunci la istorie la punctul 3 elevii au avut de redactat un eseu despre constituirea și evoluția statului modern român.

Subiecte și barem de la matematică precum și subiecte și barem de la istorie, din cadrul examenului de Bacalaureat 2019, vor fi publicate pe www.stirileprotv.ro, miercuri după ora 09:00.  Bacalaureatul 2019 a ajuns la jumătate, zeci de mii de elevi susțin miercuri probele scrise la istorie și matematică.

Subiecte Istorie pentru Bacalaureat 2019 potrivit edu.ro. Ce au avut elevii de rezolvat miercuri la Bac Examenul la Limba și literatura română a fost prima probă scrisă din cadrul Bacalaureatului 2019. Absolvenții de liceu continuă BAC-ul cu proba la alegere a profilului și specializării pe 4 iulie. Rezultatele obținute de absolvenții de liceu la Bacalaureat 2019 vor fi afișate pe 8 iulie 2019 și, în aceeași zi, cei nemulțumiți de note pot să depună contestații.
 

BACALAUREAT 2019. CALENDAR ȘI REGULAMENT

Elevii trebuie să respecte niște reguli stricte înainte de examen și în timpul probei. Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul orar 7,30 – 8,30, pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

Subiecte Istorie pentru Bacalaureat 2019 potrivit edu.ro. Ce au avut elevii de rezolvat miercuri la Bac Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio. Nu este permis accesul cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

Subiecte Istorie pentru Bacalaureat 2019 potrivit edu.ro. Ce au avut elevii de rezolvat miercuri la Bac În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 la fiecare dintre acestea; obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Subiecte Istorie pentru Bacalaureat 2019 potrivit edu.ro. Ce au avut elevii de rezolvat miercuri la Bac