Oficialii Primăriei Capitalei au semnat contractul privind elaborarea „Strategiei pentru dezvoltarea unui oras inteligent Smart City Bucuresti”, document ce va fi realizat de compania Deloitte Consultanta. Conform anunțului de licitație, Strategia pentru dezvoltarea unui oras inteligent “Smart City Bucuresti trebuie să raspundă problemelor reale ale Municipiului București și să ghideze autoritatea contractanta în proiectele pe care le va adopta ulterior.
Perioada pentru care se doreste realizarea Strategiei pentru dezvoltarea unui oras inteligent “Smart City Bucuresti”: 2018 – 2025. Serviciile ce fac obiectul prezentei proceduri, reprezintă o necesitate pentru Municipiul București, ele constând în analiza situației actuale a Municipiului București și a zonei limitrofe acestuia; expunerea deficiențelor și a problemelor cu care se confruntă conceptul Smart City București; – furnizarea unui pachet de proiecte etapizate, prioritare și eficiente care să raspundă necesităților specifice.
Potrivit documentului, infrastructura Smart City-Bucuresti va fi implementata, pe termen scurt si mediu, in urmatoarele domenii: trafic management, parking, iluminat, infrastructura, guvernare locala – administratie inteligenta, siguranta publica, inclusiv sistemul de urgenta la nivelul Municipiului Bucuresti, energie (electrica, termica, apa, etc.) – energie inteligenta, transport public – mobilitate inteligenta, telecomunicatii – tehnologii inteligente, mediu – cladiri inteligente, energie verde, turism – servicii turistice inteligente.
Valoarea contractului pentru elaborarea Strategiei perivind dezvoltarea unui oraș inteligent Smart City București este de 580.000 lei.