Consiliul Concurenţei (CC) a autorizat operaţiunea de concentrare economică realizată de către SC Straco Grup SRL, prin preluarea controlului unic direct asupra SC Genesis International SA.

Analiza concentrării economice efectuată de către Consiliul Concurenţei a ilustrat faptul că această operaţiune nu are ca efect crearea sau consolidarea unei poziţii dominante pe pieţele relevante.

Astfel, deşi această concentrare economică cade sub incidenţa Legii concurenţei nr.21/1996, republicată, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea operaţiunii cu un mediu concurenţial normal şi, ca urmare, autoritatea de concurenţă a emis o decizie de neobiecţiune.

SC Straco Grup SRL este activă în principal pe piaţa românească a construcţiilor de drumuri şi autostrăzi. Societatea mai activează pe piaţa producţiei şi comercializării de mixturi asfaltice şi beton.

SC Genesis International SA este activă pe piaţa lucrărilor de construcţii de drumuri şi autostrazi. Societatea activează, de asemenea, pe piaţa producţiei şi comercializării mixturilor asfaltice.