Conform Sterling, la începutul anului 2011, „după eforturi susținute și îndelungate”, compania a obținut de la autoritățile guvernamentale competente acordurile de mediu și de foraj necesare desfășurării operațiunilor în perimetrele Midia și Pelican.
Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) a aprobat programul de lucrări pe anul 2011 în baza căruia Sterling are obligația de a executa anumite activități offshore care cuprind forajul a două sonde, achiziția a 1.050 km profile seismice 2D și efectuarea de investigații și studii în vederea trecerii la dezvoltarea descoperirilor Ana și Doina.
Cu toate acestea, în luna iulie 2009 Parlamentul României a adoptat o lege care impune obținerea de autorizații de construire pentru anumite activități desfășurate în zona offshore. Sterling a solicitat autorităților competente clarificări cu privire la această cerință, dat fiind că operațiunile avute în vedere în baza programului de lucrări pe anul 2011 par a cuprinde în mod clar elemente care necesită eliberarea unei autorizații de construire. Punctul de vedere al Sterling, după ce a primit raspuns de la unele dintre autoritățile guvernamentale relevante, este că, în momentul de față, autoritățile guvernamentale „nu sunt în măsura sau nu doresc să elibereze autorizații de construire pentru activitățile petroliere care se desfășoară în zone offshore”.
Sterling Resources menționează că „efectul acestei situații, pe care compania o privește ca fiind de natură politică, este acela de a fi generat imposibilitatea pentru companie de a efectua în momentul de față operațiuni petroliere. În consecință, Sterling a transmis ANRM o notificare, precizând că lipsa totală de claritate cu privire la procedura aplicabilă și competența în materie de eliberare a autorizațiilor de construire reprezintă un eveniment de forță majoră conform acordului de concesiune.
Potrivit prevederilor acordului de concesiune, ANRM trebuie ca, în termen de 15 zile de la notificarea respectivă, fie să achieseze la invocarea forței majore, efectul fiind prelungirea duratei acordului petrolier, fie să respingă invocarea de catre companie a fortei majore, fapt care ar plasa cele două părți într-o procedură de soluționare a disputei intervenite, care ar putea, în cele din urmă, să fie rezolvată pe calea arbitrajului international.”
Sterling Resources Ltd. este o companie canadiană de petrol şi gaze cu sediul în Calgary, Alberta, listată la bursă în Canada. Compania derulează operaţiuni în Marea Britanie, România, Franţa şi Ţările de Jos şi acţiunile sale sunt tranzacţionate la bursa de valori TSX sub simbolul “SLG”.