Ajutorul se acordă în conformitate cu regulamentele europene, iar cuantumul maxim nu depăşeşte echivalentul în lei a 7.500 euro pe beneficiar, adică 33.000 lei, potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern pentru acordarea de plăţi suplimentare sub forma unui ajutor de minimis care să contribuie la finanţarea înfiinţării culturilor de toamnă în anul 2012.

Prin schema de ajutor de minimis se propune un cuantum de 200 lei/ha pentru înfiinţarea culturilor de toamnă (grâu comun, orz, orzoaică, rapiţă, triticale, secară, grâu dur), pentru o suprafaţă de minimum 1 ha, până la cel mult 150 ha inclusiv, pe exploataţie.
    
Schema de ajutor de minimis se acordă producătorilor agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice precum şi producătorilor agricoli – persoane juridice.
De plăţile compensatorii beneficiază aproximativ 450.000 de producători agricoli. Suprafaţa cultivată cu culturi de toamnă acoperita de prezenta schemă de ajutor de minimis este de circa 1,8 milioane ha.
Alocarea de plăţi suplimentare prin acordarea unui ajutor de minimis va sprijini producătorii agricoli atât pentru realizarea suprafeţelor cu culturi de toamnă, cât şi pentru elaborarea propriului plan de afaceri şi program de dezvoltare pe termen scurt şi mediu, adaptate cerinţelor pieţei, în condiţiile reducerii cheltuielilor curente de producţie.
Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, reglementată prin această hotărâre, sunt de 350 milioane lei (aproximativ 80 milioane euro) şi se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare acordate MADR pentru anii 2012 si 2013.
Termenul limită de depunere a cererilor de sprijin financiar la direcţiile agricole judeţene este 16 noiembrie 2012, dată după care vor fi făcute plăţile către beneficiari.