Scoaterea de la rezerva de stat a acestor cantităţi de combustibili este necesară întrucât capacitatea utilă reală de stocare din centrale este ocupată în proporţie de 70% la cărbune, respectiv 50% la păcură de stocurile rezervă de stat, astfel încât capacităţile proprii utile reale ale centralelor devin insuficiente asigurării unei funcţionări în bune condiţii pe perioada de iarnă.

În cazul nerestituirii împrumutului, operatorii economici vor suporta, pentru primele 30 de zile, penalităţi de întârziere de 0,25% pe zi din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, după care Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va emite facturi pentru valoarea produselor calculate la preţurile pieţei, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată luând naştere, prin derogare de la prevederile legale, la încasarea parţială sau totală a facturii.

Până la dezdăunarea integrală a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, operatorii economici debitori vor suporta majorări de întârziere la plată la nivelul celor prevăzute de lege pentru creanţele bugetare, precum şi dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României, percepute pe toată durata derulării împrumutului.

Restituirea cantităţilor de păcură ce vor fi împrumutate se va face ca produs cu conţinut de sulf sub 1%, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru cantităţile de combustibili ce vor fi împrumutate se va percepe dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României, ce va fi percepută la valoarea de piaţă a combustibililor la data încheierii contractului de împrumut şi este scutită de taxa pe valoarea adăugată.
Combustibilii vor fi împrumutaţi SC Termoelectrica, Electrocentrale Galaţi, Electrocentrale Bucureşti, Complexul Energetic Oltenia, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, CET Arad, CET Hidrocarburi Arad, CET Bacău, Uzina Termoelectrică Giurgiu , CET Govora, Unitatea Administrativ Teritorială Munciipiul Iaşi (8.274 tone păcură), Electrocentrale Oradea, Dalkia Termo Prahova, Colterm Timişoara, Modern Calor Botoşani şi Acvacalor Brad.