Deşi mai multe proiecte de strategie au fost realizate în ultimul an, şi chiar au fost lansate în dezbatere publică, reprezentanţii Ministerului Economiei au ajuns la concluzia că mai sunt de luat în calcul diverse aspecte, astfel încât ultimul document elaborat trebuie completat cu alte secţiuni şi în final lansat într-o nouă dezbatere publică.
“Până în prezent, Ministerul Economiei a elaborat, cu sprijinul unui consultant şi pe baza datelor disponibile, un document de discuţie ce se referă la dezvoltarea sectorului energiei electrice din România până în anul 2035, plecând de la o prognoză realistă a dezvoltării economice.
Acest document a fost supus dezbaterii publice, inclusiv în cadrul unei întâlniri cu peste 80 de participanţi, întâlnire ce a avut loc la sfârşitul lunii iunie. MECMA urmează să completeze documentul cu alte secţiuni (pentru domeniile gaze naturale, ţiţei, resurse energetice). Pentru aceasta, actualmente sunt în discuţie o serie de posibile orientări strategice, pe baza cărora respectivele secţiuni să poată fi elaborate.
Va urma o nouă dezbatere publică şi finalizarea documentului. Apoi proiectul de HG aferent va intra în procesul de avizare la ministerele implicate şi, în final, va fi dezbătut în Guvern”, se arată într-un răspuns oferit de minister la solicitarea Capital.
Investiţii necesare de 40 miliarde euro
Potrivit ultimei variante de strategie publicate pe site-ul Ministerului Economiei, România ar trebui să investească până în anul 2035 în jur de 40 miliarde euro pentru dezvoltarea noilor capacităţi de producere a energiei electrice.
“Pe întrega perioadă până în anul 2035, retragerea prognozată din funcţiune a capacităţilor cu durata de viaţă expirată conduce la un deficit (necesar de putere nouă netă) de circa 13540 MW putere netă disponibilă în scenariul de referinţă, care va trebui compensat prin instalarea de putere nouă.
Totalul investiţiilor pentru instalarea noilor capacităţi de producere a energiei electrice necesare în perioada 2011-2035 de circa 14800 MW instalaţi rezultă de 30 – 40 miliarde euro”, se arată în Strategie.
Vor fi dezbătute documente parţiale, cu elemente de orientare strategică
Astfel, adiacent documentului de bază, autorităţile vor să dezvolte studii de impact pe baza unor variante de dezvoltare a sectorului energiei.
“Nu trebuie uitată nici obligaţia de a elabora studiul de impact de mediu aferent strategiei energetice revizuite, pe baza unor variante de dezvoltare a sectorului energiei. Elaborarea acestui studiu are o serie de condiţionalităţi prevăzute de lege, inclusiv durate de timp pentru diversele etape de aprobare”, se mai arată în răspunsul ministerului.
În plus, reprezentanţii Ministerului Economiei au în vedere şi dezbaterea pe parcurs a unor documente parţiale, cu elemente de orientare strategică. Astfel, având în vedere toate aceste date care trebuie adăugate strategiei deja existente, sunt puţine şanse ca documentul final să fie adoptat prea curând.
“În aceste condiţii, este dificil de avansat o dată certă pentru aprobarea strategiei energetice revizuite în Guvern. Este posibilă, însă, informarea Guvernului şi dezbaterea pe parcurs a unor documente parţiale, cu elemente de orientare strategică”, potrivit oficialilor Ministerului Economiei.