Ştampila nu va mai fi obligatorie în cazul declaraţiilor, cererilor şi altor documentele depuse de către aceste persoane la instituţiile publice, precum şi pentru documentele emise între ele.

Regula nu se aplică persoanelor juridice de drept public care vor aplica ştampila pe documentele emise .

In prezent, deși nu au fost identificate prevederi legale de nivelul legislației primare care să instituie obligația pentru persoane fizice autorizate, liber profesionişti, persoane juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică de a utiliza ştampila în relaţia cu autorităţile sau instituţiile publice sau în relaţiile dintre acestea, totuşi există o anumită uzanţă în utilizarea ştampilei. De asemenea există și legislație secundară care impune aplicarea ștampilei pe documentele ce se depun la diverse autorități publice.