Pentru a evita riscul ca business-ul să eşueze, este foarte important să te asiguri că dispui  la modul cel mai concret posibil de toate resursele financiare necesare pentru implementarea ideii sau planului pe care îl ai, înainte ca acesta să fie început. Iar variantele sunt fie cash (bani proprii sau bani atraşi de la investitori sau persoane care cred în planurile tale), un contract semnat cu un finanţator care are rolul de a asigura accesul la resurse suplimentare care vin în completarea banilor pe care compania sau acţionarul este dispus să îi investească.

Atunci când vine vorba de planuri, investiţii sau idei de afaceri, probabil una din cele mai importante întrebări la care orice companie sau antreprenor trebuie să răspundă este: „Ce vreau să fac?“ Este o întrebare la care răspunsul trebuie să fie extrem de exact şi detaliat întrucât în funcţie de „ce vreau să fac“ voi putea calibra majoritatea resurselor de care este nevoie, inclusiv câţi bani am nevoie.

Opţiuni de împrumuturi

„Variantele de finanţare pe care start-up-urile le au la dispoziţie depind de politica comercială şi de risc a fiecărei bănci în parte. În funcţie de modul în care banca îşi defineşte acest segment şi în funcţie de apetitul pe care îl dezvoltă pentru fiecare segment de clientelă în parte, oferta de produse de finanţare destinată start-up-urilor poate fi mai simplă sau mai complexă“, a declarat pentru Capital, Lucian Mâţu, director executiv Direcţia Produse şi Segmente Micro în cadrul BCR. Potrivit acestuia, oferta de finanţare a băncilor este structurată în:

1. Credite pe termen scurt (între 12 şi 36 luni) – (linia de credit, descoperit autorizat de cont în baza rulajului prin contul current, credit pentru capital de lucru, scrisori de garanţie, factoring,  finanţări subvenţii APIA). În general, creditele pe termen scurt sunt acordate pentru finanţarea activităţii curente, respectiv pentru acoperirea decalajului dintre încasările de la clienţi şi plăţile pe care compania le are de făcut către furnizori, coroborat cu viteza de rotaţie a stocurilor.  Creditele pe termen scurt pot fi acordate fie cu rambursarea la scandenţa contractului (dar cu posibilitate de reînnoire a contractului), fie cu plata unor rate lunare. 

2. Credite pe termen lung  (până la 7 – 10 ani) sunt acor­date în general pentru proiectele de investiţii (achiziţii sau extinderi spaţii de lucru) şi/sau achiziţia de echi­pamente şi utilaje (creditul de investiţii).

3. Leasing – avansul minim este de 20% pentru finanţările în euro şi respectiv 15% pentru finanţările în monedă naţională. Perioada de finanţare este de 84 de luni şi respectiv 96 de luni, în funcţie de monedă. 

În ceea ce priveşte valoarea creditelor de care pot beneficia companiile start-up, cifra de afaceri este un element important dar pentru determinarea valorii maxime sunt luate în calcul şi alte informaţii, precum și anumiți indicatori financiari. De exemplu, un indicator important pentru  dimensionarea valorii unei linii de credit este „necesarul de finanţat pe termen scurt“ şi „capacitatea de plată“ pe care o are o companie. În baza acestor indicatori se poate aprecia valorea liniei de credit pentru o companie. În cazul unui credit de investiţii, este foarte importantă capacitatea de plată (prezentă) a companiei. Pentru a putea beneficia de credite, companiile nou înfiinţate trebuie să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate, precum: datoriile la bugetul de stat, situaţia acţionarilor majoritari din biroul de credit, istoricul firmei din Centrala Riscurilor de Credite, istoricul din CIP, popriri.

Oferte BCR credite pe termen scurt

Credit pentru capital de lucru
Termen maxim: 3 ani
Valută: RON; 
EUR* (*în anumite condiţii)
Perioadă de graţie: max 3 luni

Credite APIA
Termen maxim: 1,5 ani
Valută: RON
Dimensionare: 
până la 90% din valoarea subvenției
Perioada de graţie: 
graţie totală (principal şi dobândă) până la 18 luni

Oferte BCR credite pe termen lung

Credite de investiţii – echipamente şi mijl. transport
Termen maxim: 5 ani
Valută: RON; 
EUR* (*în anumite condiţii)
Dimensionare:
max. 70% din valoarea investiţiei
Perioadă de graţie: max. 3 luni

Credite de investiţii – bunuri imobile şi investiȚii complexe
Termen maxim: 10 ani
Valută: RON; EUR
Dimensionare:
max. 70% din valoarea investiţiei
Perioadă de grație: max. 12 luni

Scrisori de garanţie bancară
Valută: RON; EUR
Suma maximă: 4.400.000 RON/1.000.000 EUR pentru scrisori cu garanţii depozite colaterale 
1.000.000 RON/250.000 EUR pentru scrisori acordate cu alte tipuri de garanţii

Leasing BCR pentru start-up

Leasing 
 – avans minim 20% pentru finanţările în EUR respectiv 15% pentru finanţările în RON
 – Perioadă finanţare – 84 luni pentru finanţările în EUR, respectiv 96 luni pentru finanţările în RON, fără a se depăşi vechimea maximă acceptată a bunurilor.