Fermierii pot accesa banii în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, prin submăsura Sprijin pentru investiții în procesarea /marketingul produselor agricole, transmite Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Potențialii beneficiari pot depune proiecte privind achiziția și înființarea de abatoare mobile până la data de 15 decembrie 2018. De acest sprijin pot beneficia crescătorii de animale, cooperativele sau grupurile de producători.

„Abatoarele mobile ar putea deveni o soluție pentru fermele zootehnice, dar și pentru micii crescători care sacrifice animale doar ocazional. Abatoarele mobile vor funcționa ca un centru de sacrificare, tranșare și comercializare, care va fi autorizat sanitar-veterinar și va deservi crescătorii de animale din zona de amplasare, dar și alți fermieri care au nevoie de aceste servicii“, se arată într-un comunicat al ministerului.

Costul estimativ al echipamentului din abatorul mobil este cuprins între 55.000 şi 100.000 de euro şi are capacitatea de a sacrifica zilnic trei bovine sau 20 de ovine/caprine/suine. Beneficiarul are nevoie să asigure apa curentă, energia electrică, canalizare sau fosă septică bicamerală.

În cadrul unităților de abatorizare se pot desfășura următoarele activități: sacrificarea animalelor, prelucrarea primară, depozitarea, vânzarea cu amănuntul, prestări servicii de sacrificare și prelucrare.

Documente ce se depun inițial, odată cu cererea de finanțare:

 • Cerere de finanțare
 • Studiu de fezabilitate
 • Situațiile financiare precedente anului depunerii proiectului
 • Ultimele trei situații financiare (declarație de inactivitate pentru cei care nu au desfașurat activitate anterior depunerii proiectului)
 • Declarație privind veniturile realizate pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale înregistrată la Administraţia Financiară
 • Documente pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile

Documente ce se depun după selecția proiectului, în etapa de contractare:

 • document emis de ANPM pentru proiect- se depune în etapa de contractare a proiectului
 • documente care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare a investiţiei (extras de cont și/ sau contract de credit;
 • document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR);
 • certificate care să ateste lipsa datoriilor restanțe fiscale şi sociale
 • alte documente justificative