Astfel, se extinde categoria entităților pentru care aplicarea IFRS devine obligatorie, după ce instituțiile de credit au trecut la IFRS ca bază a contabilității începând cu 1 ianuarie 2012, iar Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor au cerut entităților pe care le reglementează să întocmească un set de situații financiare individuale conforme cu IFRS în scop informativ. „Furnizarea unor informații financiare de calitate, prezentate într-un limbaj larg utilizat pe plan internațional și însoțite de opinia unui auditor independent sporește încrederea partenerilor de afaceri, facilitează accesul la finanțare și poate chiar reduce costurile finanțării prin diminuarea nivelului perceput al riscului”, este de părere Aura Giurcăneanu, Head of Audit and Assurance în KPMG România. 
Potrivit specialiștilor KPMG, un alt pas important în direcția îmbunătățirii cadrului de raportare financiară din România s-ar putea face permițând și altor societăți să opteze pentru adoptarea IFRS ca bază unică de raportare. ”Multe societăți sunt nevoite în prezent să țină raportări d semne de întrebare pentru investitori și finanțatori și amplifică incertitudinea generată de mediul economic”, spune Angela Manolache, Director în Departamentul de Consultanță al KPMG România.   
Potrivit unui studiu efectuat de KPMG, peste 80% din clienții săi (companii locale și multinaționale) întocmesc raportări IFRS, fie în baza cerințelor legale, fie la solicitarea acționarilor, a instituțiilor de finanțare sau a altor parteneri de afaceri.