Ca urmare a deciziei CAB, acţiunile Fondului Proprietatea au fost suspendate la 13:03 de la tranzacţionare pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Ultimul preţ de tranzacţionare a fost 0,5250 lei, în stagnare faţă de marţi.
Cum s-a ajuns în această situaţie?
În octombrie 2010, avocatul Ioana Sfârăială, în calitate de acţionar al FP, a contestat în instanţă câteva din deciziile Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) de la Fondul Proprietatea, în special cele care au dus la numirea companiei Franklin Templeton ca administrator. Practic, s-a invocate că proiectul de modificare a actului constitutiv al FP nu a fost publicat anterior AGA cu cel puţin 30 de zile, conform legii, informează Mediafax.
În 21 decembrie 2011, Tribunalul Bucureşti a constatat nulitatea absolută a hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) Fondului Proprietatea prin care, ulterior, în 6 septembrie 2010, fusese modificat actul constitutiv şi era numit administrator unic Franklin Templeton Investment Management Limited Marea Britanie Sucursală din Bucureşti.
În urma acestei decizii, Fondul Proprietatea a făcut recurs la Curtea de Apel Bucureşti.
Instanţa Curţii de Apel Bucureşti a respins marţi recursul Fondului Proprietatea, menţinând astfel decizia din decembrie 2011 a Tribunalului Bucureşti. Decizia Curţii de Apel Bucureşti este irevocabilă.
Ce spune Franklin Templeton

Administratorul Fondului reaminteşte acţionarilor Fondului că, în dosarul nr. 47039/3/2010 între Ioana Sfîrăială, un acţionar al Fondului, în calitate de reclamant şi Fondul Proprietatea în calitate de pârât, Tribunalul Bucureşti a decis următoarele:
• Tribunalul Bucureşti a admis în parte cererea reclamantei de anulare a Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare ale Acţionarilor nr. 1, 2, 8 şi 9 din data de 06.09.2010 pe baza unor argumente de ordin procedural referitoare la formalităţile administrative făcute de către conducerea anterioară a Fondului pentru convocarea şedinţei. Aceste hotărâri se referă la aprobarea noului Act Constitutiv, aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti în calitate de administrator unic al Fondului, revocarea fostului Directorat şi a fostului Consiliu de Supraveghere şi numirea primilor membrii ai Comitetului Reprezentanţilor.
• Tribunalul Bucureşti a respins cererea reclamantei de anulare a Hotărârii nr. 3/06.09.2010 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. Această hotărâre se referă la listarea Fondului pe Bursa de Valori Bucureşti.
Este necesar să vedem decizia motivată a Curţii de Apel Bucuresti înainte de a comenta asupra înţelesului real al celei mai recente decizii, deoarece in prezent doar anunţul foarte scurt este disponibil.

Cu toate acestea, pentru evitarea oricărei confuzii, Administratorul Fondului menţionează că noua versiune a Actului Constitutiv la care face referire decizia instanţei nu este cea în vigoare în prezent. Noi versiuni ale Actului Constitutiv au fost aprobate de către acţionarii Fondului cu o vastă majoritate în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor („AGA”) din 29 noiembrie 2010, AGA din 23 noiembrie 2011 şi AGA din 4 aprilie 2012.
Mai mult, noile hotărâri din cadrul AGA din 25 aprilie 2012 care au reiterat in mod expres aprobarea actionarilor pentru toate capetele de cerere referitoare la hotararile ce fac obiectul acestei decizii a instantei: acestea au fost propuse de către un acţionar şi aprobate de actionari cu o majoritate de peste 96%.

În consecinţă, FTIML va continua să administreze Fondul în conformitate cu contractul său de administrare încheiat cu Fondul şi cu Actul constitutiv în vigoare si a hotararilor actionarilor, in colaborare cu Comitetul Reprezentantilor.