Cifra de afaceri derulată cu Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport -Smart” S.A a crescut în primle șapte luni ale anului 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019 cu 23,84% (+7.473 mii lei).

Creșterea cifrei de afaceri derulată cu Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport -Smart” S.A,  față de perioada similară a anului 2019 s-a realizat în principal pe fondul activității de investiții (in anul 2020 SM Sibiu a obținut în anul 2020 venituri din alte contracte încheiate cu Transelectrica în suma de 7.195 mii lei). Creșterea veniturilor din alte contracte derulate cu CNTEE Transelectrica a fost de +206,48%, respectiv +5.417 mii lei. Veniturile din activitatea de mentenanță derulată pentru Transelectrica au inregistrat o creștere în primele șapte luni ale anului 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019 (+7,16%, respectiv +2.055 mii lei).

La data de 31 iulie 2020 societatea înregistra creșterea veniturilor din exploatare față de aceeași perioadă a anului 2019 cu 5,84% concomitent cu reducerea  de cheltuieli fixe : cele legate de amortizare, costuri de mandat, taxe locale, chirii și servicii conexe chiriilor.

EBITDA pozitiv la data de 31 iuie 2020

La data de 31 iulie 2020 rezultatul din activitatea operațională a societății este pozitiv (EBITDA). Acest indicator este o aproximare a cash flowului din operațiuni, reprezentând performanța pozitivă a societății. La data de 31 iulie 2020 activitatea operațională înregistra profit, în sumă de 76 mii lei.

Veniturile realizate în primele șapte luni ale anului 2020 de sucursalele de mentenanță și executiv au crescut cu 20,02% față de veniturile realizate în aceeași perioadă a anului precedent, respectiv cu 6.921 mii lei. Sucursalele Sibiu, București și Bacău înregistează în anul 2020 creșteri ale veniturilor, respectiv: Sucursala Sibiu – creștere de venituri cu 71,64% (+5.302 mii lei – in principal din alte venituri obținute din contracte cu Transelectrica, in afara contractului de mentenanta), Sucursala București – creștere de venituri cu 51,23% (+2.422 mii lei), Sucursala Bacau – creștere de venituri cu 39,93% (+1.325 mii lei).

Costul ”Smart” S.A cu salariile managementului au scăzut

În executivul societății, în primele șapte luni ale anului 2020 cheltuielile au fost reduse 6,34% față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2019 (-241 mii lei) .

Comparativ cu data de 31.07.2019, la data de 31.07.2020 cheltuielile cu salariile personalului au crescut în volum absolut cu 1.690 mii lei, ceea ce reprezintă preocuparea permanentă a  managementului de a asigura condiții optime de muncă personalului angajat, precum și reducerea decalajului între salariul mediu brut pe ramură și cel existent la preluarea conducerii societații.

”Prin aceste măsuri se urmărește totodată fidelizarea salariațiilor” a menționat Florin Melnicu, director general al companiei – Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport -Smart” S.A. Toate sucursalele înregistrează un trend crescător al câștigul mediu brut determinat pe baza cheltuielilor cu salariile în primele șapte luni ale anului 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019. Productivitatea valorică a muncii înregistrează creșteri în primele șapte luni ale anului 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019 (+3 mii lei/salariat).

 

Inspecția fiscală privind Dosarul Prețurilor de Transfer finalizată de ANAF

Un aspect foarte important, demn de menționat, este că, în urma acțiunilor întreprinse de Directorul General- Florin Melciu pentru finalizarea inspecției fiscale privind Dosarul Prețurilor de Transfer, care a fost efectuată de către ANAF –Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili,  s-a obținut, în urma constatărilor  efectuate, ajustări ale veniturilor/cheltuielilor înregistrate în baza tranzacțiilor desfășurate între CNTEE TRANSELECTRICA ȘI SMART SA.

Astfel, organele de inspecție fiscală au ajustat cheltuielile înregistrate in legătură cu achiziția de servicii de la SMART SA , în sensul creșterii cheltuielilor CNTEE TRANSELECTRICA SA respectiv a veniturilor SMART SA, în vederea corecției prețurilor de transfer la tendința centrală a pieței cu suma totală de 27.919.426,12 lei . În acest sens, pentru constările și ajustările din cadrul Dosarul Prețurilor de Transfer, actele administrative fiscale emise sunt definitive în sistemul căilor administrative și juridice de atac.

 

CNTEE Transelectrica SA contribuie la majorarea capitalul social al „Smart” SA

În data de 08.05.2019, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transelectrica SA a hotarât aprobarea participării CNTEE Transelectrica SA la capitalul social al „Smart” SA cu suma de 24 milioane de lei. Participarea are la  bază programul de restructurare economico-financiară care conține  o proiecție economico-financiară care  va duce societatea SMART SA în situația în care obținerea de profit operațional din activitățile pe care le desfășoară.

Această majorare de capital era condiționată de existența unui audit extern din care să reiasă dacă această majorare de capital social poate fi încadrată sau nu în categoria ajutoarelor de stat. Testul investitorului privat elaborat de către Deloitte a confirmat faptul că valoarea adăugată a întreprinderii ca urmare a majorării de capital depăsește suma efectiv investită. Prin acet lucru se poate concluziona că majorarea de capital social este realizată conform condițiilor normale de piață, testul investitorului privat fiind considerat trecut.

”Rezultatul financiar pozitiv, în primele 7 luni din anul 2020, a fost obţinut ca urmare a asumării unor măsuri de reformare şi de reaşezare a societăţii în acord cu actuala conjunctură economică. Contextul anului 2020 a fost unul dificil, implementarea unui set de măsuri de urgenţă pentru atenuarea efectelor pandemiei COVID-19 a dus la acest rezultat.” a spus directorul general, Florin Melciu.

Prin deciziile domnului Florin Melciu şi măsurile dispuse în perioada analizată a acestui an, compania nu a înregistrat efecte negative şi a asigurat continuitatea activităţii în condiţii de siguranţă si de asemenea au fost depuse eforturi pentru a identifica permanent soluții sustenabile de redresare a situației societății, soluții menite să trateze cauza și nu efectele dificultăților întâmpinate de Smart în ultimii ani .

 

„Smart” S.A.  este o societate care asigură cu prioritate resursele necesare pentru activitatea de mentenanță a RET, potrivit misiunii stabilite la înființarea  „Smart” S.A., în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu, in vederea funcționării în siguranță a Sistemului Energetic Național.