Actul normativ prevede o deblocare a unui număr de  posturi vacante atât pentru unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii, cât şi pentru cele  al căror management a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale.
Este vorba de posturile care s-au vacantat după data de 01 ianuarie 2012, astfel încât ocuparea acestora nu determină un impact financiar suplimentar deoarece sunt bugetate şi cheltuielile de personal aferente sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate.
Cele 2766 de posturi care vor fi deblocate la nivel naţional vor fi repartizate pentru personalul de specialitate medico-sanitar,  personalul auxiliar sanitar şi personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unităţile din sistemul sanitar.
De se s-au blocat posturile?  Din cauza unei orânduiri a Ministerului, prin care se permite deblocarea unui post abia când alte şapte rămân vacante.
Nominalizarea posturilor pe categorii profesionale, în vederea ocupării prin concurs sau examen,  este de competenţa ordonatorului de credite cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
"Este un pas  foarte important pe care îl facem pentru profesioniştii din sistemul sanitar. Măsura vine în sprijinul unităţilor publice din sistemul sanitar care se confruntă cu un important deficit de personal, atât personal de specialitate medico-sanitar, personal auxiliar sanitar, absolut necesare pentru efectuarea actului medical", a declarat Vasile Cepoi, ministrul Sănătăţii.
În luna mai, MS a deblocat primele 500 de posturi deblocate din sistemul sanitar cele de medici, asistenţi medicali, dar şi de personal admnistrativ. Deblocarea posturilor se face cu încadrarea unităţilor sanitare în limita de 70% cheltuieli de personal.