Potrivit celor adoptate de senatori, clădirile întreţinute, reabilitate care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură ori arheologice, muzee sau case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice, precum şi terenurile aferente, vor fi incluse în categoria celor scutite de taxe şi impozite. Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului sau taxei datorate pentru clădirile care sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale. Consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, în funcţie de suprafaţa afectată şi de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziţia publicului pentru vizitare, precum şi instituţiilor specializate pentru cercetare. 

Iniţiatorii proiectului de modificare a Codului fiscal sunt 28 de parlamentari UDMR, dar şi câţiva de la alte partide, cum ar fi Mădălin Voicu, Mihai Sturzu, Liliana Mincă, Ioan Tămâian şi Traian Dobrinescu. 

Senatul este prima Cameră sesizată. 

AGERPRES