Piaţa RCA va intra într-un proces de normalizare şi va deveni mai competitivă după intrarea unor noi companii în piaţă. Iar  protecţia consumatorilor reprezintă prioritatea zero pentru ASF, instituţie care este în plină reorganizare a strategiei, a declarat Leornardo Badea, noul preşedinte al Autorităţii pentru Supraveghere Financiară, într-un interviu acordat în exclusivitate revistei Capital.

Capital: Considerați că există în perioada următoare riscul ca prețurile RCA să explodeze cum s-a mai întâmplat în trecut?
Leonardo Badea:
Cred că piaţa RCA va intra într-un proces de normalizare. Avem un prim indiciu – prețurile de referință, ca mecanism menit să ofere un reper asiguratului.  Ce este și mai important, avem acum un nou cadru, o nouă lege RCA, la care am lucrat şi eu din poziţia de Preşedinte al Comisiei de Buget Finanţe din Camera Deputaţilor, și care, ținând cont de diversele opinii și argumente exprimate până acum, reglementează mult mai bine toate aspectele care au generat disfuncţionalităţi în trecut. De asemenea, norma de aplicare a legii, care a făcut obiectul unor consultări extensive cu toți actorii din piața RCA, va aduce toate clarificările necesare cu privire la modul în care această lege va fi implementată. În plus, se așteaptă intrarea unor noi companii pe acest segment, piața se deschide și mai mult și devine astfel și mai competitivă. Nu cred, prin urmare, că există premisele unor creşteri ale tarifelor poliţelor RCA.

Capital: Aproape toți foștii șefi CSA și mai apoi ASF și-au propus să stimuleze diversificarea pieței asigurărilor. Fără succes, întrucât ponderea RCA a crescut de la an la an. Aveți planuri în acest sens? 
Leonardo Badea:
Problematica diversificării pieţei asigurărilor este un subiect care ne preocupă şi care se circumscrie, de altfel, şi obiectivelor fundamentale ale ASF: dezvoltarea şi stabilitatea pieţelor financiare non-bancare. Tema este una complexă şi implică o analiză aprofundată a cauzelor ce conduc la o dependenţă ridicată a pieţei de asigurările obligatorii.  Eforturile noastre se îndreaptă către inversarea acestui trend şi alinierea la tendinţele manifestate în pieţele europene mature. Este nevoie şi de o schimbare de mentalitate şi de o îmbunătăţire consistentă a gradului de educaţie financiară, care reprezintă una dintre direcţiile strategice de acţiune ale ASF. Din păcate, ocupăm unul dintre ultimele locuri la acest capitol, în Europa, fapt ce are consecinţe directe asupra diversificării portofoliilor de produselor de asigurare. De aceea, ASF a început, după cum bine ştiţi, un amplu program de educaţie financiară care se desfăşoară atât la nivelul învăţământului gimnazial şi liceal, cât şi cel universitar. Este fundamental, în opinia mea, ca un consumator să aleagă în deplină cunoştinţă de cauză un produs financiar. De asemenea, cred că în bună măsură este şi responsabilitatea societăţilor de asigurare să se aplece mai riguros asupra strategiilor de business şi să pună accent pe diversificarea portofoliilor şi să comunice mai mult şi mai bine pe acest subiect. 

 

Capital: Protectia consumatorului versus supraveghere. Ce credeți că trebuie să primeze în activitatea ASF? Se poate una fără alta?
Leonardo Badea:
Protecţia consumatorilor reprezintă prioritatea zero pentru ASF şi trebuie reţinut faptul că nu vom face niciun fel de rabat atunci când vine vorba despre protejarea intereselor asiguraţilor. În opinia mea, toţi participanţii la această piaţă pe care îi supraveghem, vorbim aici despre societăţile de asigurare şi despre brokeri, vor trebui să graviteze în jurul consumatorului. Vă asigur că vom urmări cu foarte mare atenţie acest aspect şi vom sancţiona prompt orice abatere. În concluzie, pot spune fără echivoc că un grad ridicat de protecţie a consumatorului se poate realiza numai pe fondul unei supravegheri stricte a pieţei.

Capital: Cât de afectată este piața de capital de lipsa investitorilor și a listărilor noi, dar și de recentul faliment Romcab, considerată o vedetă a Bursei. Ar fi putut ASF să aibă un rol mai activ în evitarea „surprizei“ la Romcab?
Leonardo Badea:
În ultimele luni, piaţa de capital a înregistrat cele mai mari tranzacţii din ultimii opt ani, pe fondul listării a trei companii private – MedLife, Digi și AAGES Târgu-Mureș. Astfel, nu se poate vorbi despre o lipsă a investitorilor și a listărilor pe bursa locală. Situaţia privind emitentul Romcab SA se află în atenţia ASF, inclusiv în ceea ce priveşte informaţiile cuprinse în situaţiile financiare, în măsura în care se va constata nerespectarea prevederilor legale incidente, vor fi adoptate măsuri de către ASF care vor fi făcute publice. 

Capital: Ar fi recomandată o colaborare mai apropiată cu BNR?
Leonardo Badea:
Cele două instituţii colaborează deja în­dea­proape atât pe plan intern, în cadrul Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială, cât şi pe plan internațional în cadrul ESRB (European Systemic Risk Board). De asemenea, avem o colaborare continuă, atât la nivel tehnic, în cadrul echipelor de specialişti, cât şi la nivelul reprezentanţilor celor două conduceri. Cele două instituții urmăresc, printre altele, promovarea și monitorizarea bunei funcţionări a instituţiilor supravegheate pentru asigurarea stabilității piețelor financiare şi doresc să continuăm să dezvoltăm această relaţie de colaborare şi cooperare.

 

Capital: Credeți că falimentele Astra și Carpatica ar fi putut fi evitate printr-o abordare mai flexibilă?
Leonardo Badea: O altă abordare ar fi fost posibilă doar în condiţiile existenţei unor mecanisme diferite de cele prevăzute de legislaţia de la momentul respectiv. Odată cu apariţia legii rezoluţiei a fost creat cadrul necesar de protecţie a consumatorilor prin implementarea unor instrumente de salvare a activelor sănătoase ale companiilor şi evitarea contaminării acestora de către activele toxice. După cum am precizat în repetate rânduri, una dintre priorităţile absolute ale ASF vizează urmărirea îndeaproape a executării complete a obligaţiilor asumate de către entităţile reglementate în contractele cu consumatorii.

Capital: Sunt pensiile private într-un moment de cumpănă având în vedere scăderea drastică a randamentelor pe piețe?
Leonardo Badea:
Piața pensiilor private este poate cea mai stabilă piață dintre cele trei supravegheate de ASF, este o piață cu câțiva jucători puternici. Randamentele pe care le înregistrează aceste fonduri de pensii sunt consistente, situându-se în prezent cu mult peste rata inflaţiei. În luna mai a acestui an, rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii administrate privat pentru ultimele 24 de luni depăşea 5%, în creștere de la 3,73% la sfârșitul anului trecut, dar este indicat ca pe termen scurt să se producă o recalibrare a cheltuielilor de administrare. 

 

Capital: Sunt în plan schimbări de legislație care să ajute la obținerea unor randamente mai importante? 
Leonardo Badea: Î
nființarea, organizarea și funcționarea sistemului fondurilor de pensii administrate privat sunt reglementate prin Legea 411/2004 cu modificările și completările ulterioare. Potrivit legii, scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii private, distinctă și care suplimentează pensia acordată de sistemul public, pe baza colectării și investirii, în interesul participanților, a unei contribuții individuale a acestora. Schimbarea legislației este prerogativul Parlamentului, ASF neavând drept de iniţiativă legislativă dar va oferi suport tehnic în această privinţă atunci când este necesar. 

Capital: Va desfășura ASF o analiză asupra pieței pensiilor private, având în vedere ultimele declarații ale premierului și ale ministrului Muncii?
Leonardo Badea:
ASF face o analiză continuă şi derulează o supraveghere atentă şi permanentă a pieţelor, asigurându-se totodată că evoluţiile acestora sunt în linie cu cadrul legal. De altfel, ASF publică lunar un raport detaliat privind evoluția principalilor indicatori de pe piaţa pensiilor private. 

Capital: Va începe reforma internă în ASF? Când și care sunt criteriile de evaluare? 
Leonardo Badea:
Sunt în acest moment în plin proces de evaluare instituţională, atât în ceea ce priveşte structura organizatorică cât şi cea funcţională. La finalizarea acestui proces vom adopta, împreună cu membrii Consilului ASF, deciziile ce se impun pentru creşterea eficienţei instituţionale.