PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/OUG-10.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.282/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 110/2017 privind programul de susținere a întreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST România

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-33.pdf

 PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de investiții și intervenții în cazarma 355 Bistrița”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-34.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenţie la pavilionul A – Cămin militar din cazarma 1548 Sibiu”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-35.pdf