„În procesul de adoptare vor fi antrenați atât practicienii dreptului, cât și comercianții și organizațiile profesionale, precum și societatea civilă. Codul civil din 2011 a fost un experiment nereușit în privința încorporării dreptului comercial în Codul civil. În afară de greșelile și inadverțentele intrinseci, care duc la concluzia că un cod comercial a fost ascuns în interiorul unui asa-zis cod unitar (monist), Codul civil este excedat de o multitudine de legi speciale interne, precum și de Dreptul Uniunii Europene (care continuă să pună în centrul dreptului european al afacerilor comerciantul și intreprinderea acestuia) și de multiplele convenții internaționale și tratate comerciale la care România este parte, fiind o frână permanentă în dezvoltarea domeniilor emergente ale dreptului comercial, cum sunt concurența, protecția consumatorilor și insolvența”, a scris, Gheorghe Piperea pe facebook. 

Potrivit acestuia, Codul civil este o reglementare a creditorilor și a proprietarilor, cu formule anacronice și, uneori, cinice, Codul civil favorizează nu egalitatea părților, ci dezechilibrul raporturilor juridice, în defavoarea debitorului. „Un comerciant care, de pe poziția unui deținător al puterii economice, se bazează pe iluzia libertății discreționare de a stabili unilateral conținutul raportului juridic, pe auto-amăgirea dată de forța obligatorie a contractelor și pe speranța irațională a câștigului rapid și supradimensionat pe seama supra-îndatorării sau ruinei co-contractanților, se înscrie rapid pe panta fatală a eșecului propriei afaceri, întrucât un debitor insolvabil este un debitor lipsă, iar un co-contractant captiv este un viitor opozant, ostil comerciantuluiȚ, a mai scris Piperea.  

Din punctul acestuia de vedere, lansarea unui Memorandum este, de departe, cel mai semnificativ eveniment juridic și de politică economică al anului. Contează nu numai pentru practicienii dreptului, ci și pentru mediul de afaceri și, cel mai important, pentru consumatori, implicați sau nu în mișcarea de emancipare față de deținătorii abuzivi ai puterii economice.