Poliţiştii locali îşi desfășoară activitatea în condiții de muncă care implică riscuri, o suprasolicitare nervoasă, poziții ortostatice prelungite sau efort fizic care poate duce la uzura prematură a organismului, condiţii nefavorabile de climat, temperaturi extreme, portul armamentului şi muniției.   În acest context se constată că amenințările şi vulnerabilităţile la adresa vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii poliţiştilor locali se înmulţesc, acestea constituind riscuri deosebite, unele dintre aceste agresiuni fizice sau atacuri având drept urmare rănirea gravă sau decesul poliţiştilor locali aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

“Art. 6

(1)    Polițistul local beneficiază de încadrarea activității în condiții deosebite, speciale sau alte condiții de muncă, în funcție de specificul fiecărei activități desfășurate.

(2)    Polițistul local care are atribuții, conform fișei postului, pe liniile de ordine publică și circulație rutieră se încadrează în categoria de activități de condiții speciale.

(3)    Polițistul local care este încadrat în celelalte structuri prevăzute de lege, se încadrează în categoria de activități deosebite de muncă, sau alte condiții de muncă“.

Polițiștii locali vor da concurs pentru ocuparea postului, conform reglementărilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarului public.

Aceștia trebuie să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihic, să nu aibă cazier sau dosar penal, să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită socială.

După încadrare, vor urma un curs de formare în instituțiile de învățământ ale MAI. Poate fi destituit din funcție doar polițistul local pe numele căruia rămâne definitive o sentință de condamnare a unei instanțe de judecată, nu în cursul procesului sau al urmăririi penale, arată legestart.ro.

 

“Art. 14

(1)    Polițiștii locali se încadrează în trei categorii, definite în raport cu nivelul studiilor necesare, astfel:

a)      Categoria A – Polițist local clasa 1 – cuprinde polițiști locali cu studii superioare de lungă durată

b)      Categoria B – Polițist local clasa 2 – cuprinde polițiști locali cu studii superioare de scurtă durată

c)       Categoria C – Polițist local clasa 3 – cuprinde agenții de poliție locală cu studii liceale sau postliceale, absolvite cu diploma de bacalaureat”. 

După îndeplinirea stagiului minim în grad, polițistul local poate avansa la gradul profesional următor, dacă are și calificativul cel puțin “bine” pe perioada de referință. Perioada de stagiu pentru un debutant este de 1 an, apoi de la 3 la 5 ani pentru principal și de la 5 la 7 ani pentru polițist local superior, întocmai ca la funcționarii publici. Și funcțiile de conducere sunt conforme cu Statutul funcționarului public, de la șef de birou la director general.

Echipamentul de protecție, uniforma și alte asemenea bunuri sunt asigurate de unitatea la care lucrează polițistul local. 

“Art. 34 – Polițistul local și membrii familiei sale au dreptul la protecție din partea structurilor specializate ale statului față de amenințările sau violențele la care ar putea fi supuși ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea”. 

Răspunderea este disciplinară, sancțiunile pentru abateri sau încălcarea normelor fiind cele statuate și în Legea nr. 188/1999 privind funcționarii publici: mustrare scrisă, diminuarea salariului, suspendare din funcție, retrogradare, destituire. Sancțiunile vor fi aplicate doar după o cercetare prealabilă și audierea polițistului încriminat.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie aprobat de Parlament, promulgat de Klaus Iohannis și publicat în Monitorul Oficial.