Peste 650.000 de fermieri au fost autorizaţi la plată, în perioada 16 octombrie – 4 noiembrie 2020, în cadrul Campaniei de plăţi în avans pentru anul 2020, informează miercuri Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  – APIA.

Cei 654.707 fermieri autorizaţi la plată reprezintă aproximativ 79% din numărul total al fermierilor, potrivit unui comunicat de miercuri al APIA.

Se pot efectua plăţi în avans de până la 70%

Suma totală autorizată la plată este în valoare de 1,087 miliarde de euro, astfel: 826,3 milioane de euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA); 217,4 milioane de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi 43,2 milioane de lei cofinanţare de la bugetul de stat.

În ceeea ce priveşte Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic, până acum au fost autorizaţi la plată 9.434 de fermieri, reprezentând un procent de 63% dintre fermierii care au solicitat sprijin în Campania 2020.

Suma autorizată este în valoare de 30,1 milioane de euro.

Reprezentanţii APIA reamintesc că, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/531 al Comisiei din 16 aprilie 2020, până la data de 30 noiembrie 2020, se pot efectua plăţi în avans de până la 70% în cazul plăţilor directe enumerate în Anexa I la Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi de până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală menţionat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.1306/2013.

Cursuri de schimb diferite

Plăţile finanţate din FEGA se efectuează la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, iar plăţile finanţate din FEADR la cursul de schimb de 4,7830 lei pentru un euro.

Începând cu 1 ianuarie 2007, APIA derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA).

Subvenţiile se acordă sub formă de plăţi directe la hectar gestionate de Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) şi în cadrul măsurilor de piaţă pentru implementarea mecanismelor comerciale conform Politicii Agricole Comune (PAC).

Astfel, APIA administrează sistemul de certificate de export-import şi garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole, elaborează şi implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenţie pentru produsele agricole.