„Ne așteptăm la o creștere a numărului de investigații noi față de anul 2019. Această așteptare are la bază și faptul că mai multe investigații importante vor fi finalizate și autoritatea are resurse disponibile pentru a demara noi investigații,” spun specialiștii de la Filip & Company într-o analiză despre tendințele în materie de concurență în anul 2020.

Numărul de investigații noi se va situa probabil peste media ultimilor ani, și anume, preconizăm declanșarea a cel puțin 15 noi investigații în anul 2020, spun Cătălin Suliman  și Georgeta Gavriloiu  de la casa de avocatură.

„De asemenea, ne așteptăm la o creștere a numărului de sesizări și plângeri, precum și a unor noi investigații declanșate din oficiu. Termenul mediu de finalizare al unei investigații va fi menținut la cel puțin 3 ani de investigație, ținând cont de faptul că există o serie de cazuri complexe, cu multe părți, în care este necesar un probatoriu corespunzător și care pot genera probleme de logistică,” spun avocații.

De asemenea, aceștia se așteaptă la finalizarea unor investigații mai vechi în domeniul asigurărilor, serviciilor financiare, retail, IT&C, industria lemnului sau mașini agricole.

În privința investigațiilor și analizelor noi, se anticipează că domeniile-cheie ale activității economice care vor fi vizate, vor fi, în special, domeniul financiar, domeniul farmaceutic, sectorul materialelor de construcții și zona de tehnologie și IT, precum și aspectele ce țin de licitațiile publice. În plus, unele acte normative și măsuri economice vor necesita analize și puncte de vedere din partea autorității de concurență.

Ce sancțiuni urmează

Sistemul sancționator aplicabil în România în materie de concurență permite aplicarea de sancțiuni de până la 10 % din cifra de afaceri totală din anul anterior sancțiunii. Dacă în anul 2018 am constatat o creștere exponențială a amenzilor aplicate, depășindu-se pragul de 94 milioane de Euro, în anul 2019 am avut un an de activitate normală, fără amenzi care să depășească, în total, pragul de 50 de milioane de Euro.

Anul 2018 a depășit așteptările privind creșterea valorii sancțiunilor impuse (acest lucru datorându-se atât unui număr mai mare de cazuri finalizate, cât și de creșterea severității amenzilor aplicate) și era normal ca anul 2019 să vină cu o reducere a sumei totale a amenzilor aplicate.

Este de așteptat ca valoarea amenzilor să se mențină la un nivel ridicat în anul 2020, semnificativ peste anul 2019, în special ținând cont de faptul că mai sunt investigații de amploare care se apropie de final.

Unele societăți vor fi în imposibilitate de plată

Totuși, creșterea semnificativă a procentului de amendă aplicat societăților investigate, chiar și în cazuri în care acuzațiile sunt mai puțin evidente, pare un proces periculos și ireversibil, acest lucru afectând serios piețele unde vor fi aplicate sancțiuni (de exemplu, unele societăți vor fi în imposibilitate de plată sau altele vor stopa investiții importante pentru a putea face față sancțiunilor).

În privința procedurilor de clemență și recunoaștere, a existat o tendință de creștere a numărului acestora. Cu toate acestea, în măsura în care autoritatea de concurență nu va putea menține, în privința deciziilor de sancționare, nivelul ridicat de acuratețe a abordării și un probatoriu adecvat, la standardul impus în această materie, pe termen scurt și mediu este de așteptat ca numărul recunoașterilor să scadă și, implicit, să crească numărul de litigii de concurență, iar reputația autorității să aibă de suferit.

Inspecții neanunțate

În anul 2019, Consiliul Concurenței a continut să utilizeze instrumentul inspecțiilor inopinate. De asemenea, inspecțiile de tip forensic au rămas atractive pentru autoritate.

Deși este dificil de estimat dacă numărul inspecțiilor inopinate va crește, este de așteptat ca acestea să rămână principalul mijloc de colectare de informații de către autoritatea de concurență. De asemenea, complexitatea acestor proceduri necesită pregătire specială, abordarea inspecțiilor inopinate rămânând un subiect important în orice program de conformare cu regulile de concurență.

Tocmai de aceea, complexitatea programelor de conformare a crescut, acestea fiind extinse la toate palierele de management ale societăților și acoperind întreaga paletă de comunicare a societății cu piețele relevante pe care operează.