Astfel, în 52% din cazurile studiate reţetele aveau un scris urât, iar în 4% din cazuri – de-a dreptul ilizibil, imposibil de descifrat, scrie Agerpres.

Mai mult, conform rezultatelor aceluiaşi studiu, din 200 de cazuri de deces survenit în urma utilizării incorecte de medicamente, 25% au avut drept cauză reţeta cu scris indescifrabil.

Până şi preşedintele Federaţiei medicilor elveţieni, Jacques de Haller, a recunoscut că scrisul său seamănă mai degrabă cu hieroglifele egiptene decât cu literele alfabetului latin.

Administrarea greşită de medicamente reprezintă o cauză majoră a mortalităţii crescute din spitalele elveţiene. În acest sens, cercetătorii din Berna au încercat să stabilească proporţia erorilor apărute în urma descifrării greşite a reţetelor scrise urât, examinând reţetele prescrise timp de o lună în anul 2005 într-unul din spitalele elveţiene. Concluzia a fost că în general caracterul lizibil al reţetelor lasă de dorit şi înlocuirea reţetelor scrise de mână cu unele bazate pe tehnologia informaţiei poate spori siguranţa procesului medical. Cu toate acestea, studiul nu a stabilit o relaţie clară cauză-efect între scrisul ilizibil şi eroarea medicală.