Pentru acţiunile rezultate din conversie, statul român îşi va exercita calitatea de acţionar la SC Telecomunicaţii CFR SA prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

În prezent, societatea comercială Telecomunicaţii SA, înfiinţată la data de 1 decembrie 2002, este filială a Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA.

Capitalul social al companiei este de 16.574.230 lei şi are ca acţionar unic Compania Naţională de Căi Ferate CFR – S.A.

La sfârşitul lunii iunie, societatea înregistra datorii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale în valoare totală de 235.061.712 lei, exigibile la data de 30 iunie 2011 şi confirmate prin ‘Certificat de Atestare Fiscală’.

Compania a ajuns în această situaţie din cauza neîncasării la timp a facturilor emise pentru prestaţiile societăţii către companiile feroviare, precum şi a penalităţilor acumulate urmare acestor întârzieri.

Prin aprobarea Ordonanţei de Guvern privind rectificarea Bugetului de Stat şi a Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2011, o parte din datorii, în valoare de 173.653.859,99 lei vor fi recuperate de societate de la CFR SA. Cu această sumă, SC Telecomunicaţii CFR-SA va plăti o parte din datoriile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, creanţele statului provenite din sumele neachitate de către Societate rămânând la valoarea de 61.407.852,01 lei.
SURSA: Agerpres