În contextul în care tot mai mulți tineri, odată ce și-au încheiat studiile, întâmpină dificultăți atunci când încearcă să își găsească un loc de muncă, Laboratorul de cariere și-a propus să-i încurajeze și să faciliteze legăturile dintre studenți, profesori și persoane din mediul business din România, astfel încât abilitățile dezvoltate de tineri să fie armonizate cu cerințele existente pe piața muncii. Proiectul este dedicat nu doar tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 25 de ani, ci tuturor celor care doresc să învețe ceva nou. 

Mai precis, platforma va conține mai multe module de e-learning de bază care trebuie parcurse pe rând de către studenți. Ei vor da un test la finalul fiecărui modul și, în funcție de trecerea lui, li se va permite accesul la următorul modul. În același timp, pe măsură ce parcurg fiecare modul, studenții vor putea vizualiza și aplica la mai multe internshipuri care vor fi afișate în funcție de atapa de e-learning în care se află. Modelul, similar cu Coursera, și-a propus mai mult decât atât. Dacă acum profesorii lucrează în regim de voluntariat, pentru că programul este gratuit tuturor celor care sunt dornici să învețe, în viitor, este posibl ca profesorii să primească beneficii în funcție de performanțele obținute. 

„În România există o problemă serioasă de integrarea tinerilor pe piața muncii, în timp ce economia are nevoie de premise de creștere sănătoasă în viitor. Acum avem la îndemână mijloacele necesare în mediul digital pentru a răspunde provocărilor economice, de formare și educare a tinerilor. Băncile prin natura activității lor au capacitatea să înțeleagă și să conecteze segmente foarte diferite de clienți, nevoile și potențialul lor economic, și de aceea pentru noi, crearea de valoare economică prin investiții în educație pentru angajabilitate este o extensie firească a activității noastre”, explică Dana Demetrian.