Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința de astăzi, 8 octombrie, Hotărârea numărul 48 privind stabilirea excepțiilor de la măsura carantinei ce se aplică persoanelor care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic precum și pentru suspendarea zborurilor către acestea.

Hotărârea stabilește, printre altele, suspendarea zborurilor  spre și dinspre România, efectuate de operatorii economici din aviație, dinspre și spre statele prevăzute în lista țărilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, aprobată prin hotărârea CNSU nr. 47 din 05.10.2020, cu excepția celor spre și dinspre statele membre ale Uniunii Europene, Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Emiratelor Arabe Unite și Qatar.

Documentul integral poate fi citit aici:  Hotarare CNSU nr. 48 din 08.10.2020.

Ce persoane vor fi exceptate de la măsura instituită

a) persoanele care vin în România din zonele/țările aflate pe lista întocmită  potrivit prevederilor art. 2, alin. (3) dar care, înaintea sosirii în România au petrecut ultimele  14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe zone/țări pentru care nu este  instituită această măsură

b) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă  autorizată mai mare de 2,4 tone;

c) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de  9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;

d) conducătorii auto prevăzuți la lit. b) şi lit. c) care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii  Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă  deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;

e) membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparţinând  instituțiilor internaționale, precum și reprezentanți ai României în organisme și organizații  internaționale la care statul român este parte;

f) piloţii de aeronave şi personalul navigant;

g) mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;

h) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice  mijloc de transport, care prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din  sectorul transporturilor internaţionale“, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al  Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;

i) personalul navigant maritim şi fluvial care efectuează schimbul de echipaj la  bordul navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează,  dacă la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă prezintă  autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor  internaţionale“, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C,  nr. 96 I din 24 martie 2020;

j) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie  interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării de  către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional şi a  echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la  navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;

k) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia,  Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor  economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor  contractuale cu operatorii economici respectivi;

l) angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări,  conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă  dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional;

m) reprezentanţii companiilor străine care au filiale/ sucursale/reprezentanţe  sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc  raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional;

n) persoanele care intră în România pentru activităţi de utilizare, instalare,  punere în funcţiune, mentenanţă, service al echipamentelor şi tehnicii din domeniile  medical, ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională, transporturi,  precum şi persoanele care desfăşoară activităţi profesionale specifice în domeniile  menţionate, dacă dovedesc raporturile contractuale/de colaborare cu  beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor  internaţionale;

o) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ai altor reprezentanţe  diplomatice acreditate la Bucureşti, posesori de paşapoarte diplomatice, personalul  asimilat personalului diplomatic, precum şi membrii Corpului Diplomatic şi Consular al  României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii familiilor  acestora;

p) angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate  naţională care se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în  afara ţării;

q) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în  afara României, care au de susţinut examene de admitere sau pentru finalizarea studiilor,  care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează  pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor,  precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;

r) elevii/studenții care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din  afara tării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, precum și  însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;

s) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții  sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii, oficialii forurilor sportive  internaționale care organizează aceste competiții, arbitrii delegați precum și jurnaliști  acreditați la aceste competiții;

t) sportivii români, care își desfășoară activitatea în alte state și care sunt  convocați la loturile naționale pentru a reprezenta România la competiții sportive  organizate în condițiile legii, membrii delegațiilor sportive românești care se întorc în  România de la competiții sportive internaționale, oficialii și arbitrii români care au fost  delegați la competițiile internaționale precum și jurnaliști acreditați la aceste competiții;

u) sportivii străini legitimați la cluburile din România care revin pe teritoriul țării  ca urmare a participării la o competiție internațională oficială a echipelor lor naționale și  urmează a-și relua activitatea sportiva la clubul la care sunt legitimați, cu condiția ca  aceștia să aibă încheiat un contract valabil cu un club sportiv din România;

v) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă, în  domeniul asistenţei sociale în țările membre ale UE, dacă prezintă un test negativ pentru  SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național;

w)echipele de filmare care desfășoară activități profesionale pe teritoriul  României în baza unui contract sau document doveditor al necesității prezenței în țară,  dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea  intrării pe teritoriul național;

x) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de  la intrarea pe teritoriul tării.