Articolul menționat mai sus se referă la faptul că activele nete ale unei societăţi (diferența dintre valoarea activelor totale și totalul datoriilor ) trebuie să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social al acesteia. În caz contrat, societatea trebuie dizolvată, dacă nu se organizează o AGA pentru remedierea acestei situaţii. O soluţie ar fi diminuarea capitalului social, ori majorarea activelor nete.

La finele anului trecut, Rompetrol Rafinare aavea un capital social de 4.410.920.572 lei, iar diferenţa dintre totalul activelor şi datoriile curente a fost de 1.806.972.148 lei, adică un nivel mai mic decât jumătate din capitalul social.
Acționarul majoritar al Rompetrol Rafinare a anunțat recent, printr-un comunicat remis Bursei de Valori București, că va lua toate măsurile legale în acord cu notificarea primită de la ASF în ceea ce privește convocarea Adunării Generale a Acționarilor în contextul dispoziţiilor Legii 31/1990, articolul 153.
Rafinăria este pe profit, activitatea se desfășoară normal

Reprezentanții KMG Internațional ne-au transmis că activitatea operaţională a societăţii se desfăşoară în parametrii absolut normali nefiind influenţată în nici un fel de identificarea acestei neconformităţi a activului net relaţionat la capitalul social. “De asemenea, nu sunt identificate şi nici previzionate schimbări apărute în activitatea de finanţare a societăţii”, ne-au transmis reprezentanții companiei petroliere.

Referitor la situaţia activului net în cadrul Rompetrol Rafinare, kazahii susțin că această nu a fost generată  de vreun dezechilibru financiar evident de dată recentă, ci a fost determinată de factori de piaţă, respectiv rezultatele financiare negative înregistrate de societate în timpul crizei economice şi anii imediat următori. “Pe fondul unui context dificil al industriei de rafinare la nivel european şi mondial, caracterizat de o supracapacitate de rafinare şi implicit un nivel de marja de rafinare redus, societatea nu a putut genera rezultate operaţionale suficiente pentru a acoperi costurile de finanţare ale activităţii şi restul de cheltuieli financiare. În plus, de menţionat că un impact semnificativ negativ în rezultatele societăţii îl reprezintă diferenţele negative de curs valutar înregistrate de societate de-a lungul timpului pe fondul evoluţiei cursului de schimb valutar leu/dolar”, spun reprezentanții KMG Internațional.

Mai mult, aceștia spun că începând cu anul 2015, Rompetrol Rafinare a înregistrat rezultate operaţionale şi financiare pozitive pe fondul unui context mai favorabil pe piaţă de rafinare şi în special beneficiind pe deplin de avantajele pachetului semnificativ de investiţii de modernizare de peste 380 de milioane dolari în rafinăria Petromidia în perioada 2008 – 2012.

Petromidia bate record după record

Rompetrol Rafinare a înregistrat un rezultat net de 84 milioane lei, marcând astfel trecerea pe profit a rafinăriilor Petromidia şi Vega, un record istoric al ultimilor 10 ani. Pentru al doilea an consecutiv, rafinăria Petromidia a atins un nivel record al randamentului pentru produse albe (benzină, motorină, Jet) de 85,7%. Petromidia a produs cea mai mare cantitate de motorină din istoria sa (2,47 milioane tone) în 2015, la cel mai bun randament (50%, faţă de 48,8% în 2014 şi 46% în 2013).

De asemenea, rafinăria Vega a procesat cantităţi record de bitum (80.000 tone) şi de hexan (71.000 tone), datorită calităţii îmbunătăţite a materiei prime şi creşterii cererii de pe piaţă regională.

“Prognoza rezultatelor financiare pe anul 2016 este una de continuare a rezultatelor financiare pozitive începute cu anul 2015 şi de asemenea în conformitate cu planul de afaceri dezvoltat de societate trendul pozitiv al rezultatelor financiare va fi menţinut”, mai spus reprezentanții companiei petroliere.
 
În primul semestru al acestui an, compania a  înregistrat un profit net în valoare de 143 milioane lei, faţă de o pierdere de 83 milioane de lei raportată în aceeași perioadă a anului trecut.
Și în 2016, rafinăria Petromidia a înregistrat un nou record de producţie. Cantitatea de materie primă procesată a atins un nivel de peste 17 mii tone pe zi, în luna iunie, cea mai mare cantitate zilnică prelucrată de la punerea să în funcţiune (1979). De asemenea, Petromidia a înregistrat un nou record în ceea ce priveşte reducerea consumului de energie, inducele EII (Energy Intensity Index) atingând cel mai scăzut nivel din istoria unităţii de producţie – 90,8 puncte.