În T1 2024, profitul net al Romgaz a crescut cu 28%, față de T1 2023

În T1 2024, Romgaz a înregistrat un profit net consolidat de 1,24 miliarde lei. A fost în creştere cu 28% faţă de T1 2023, conform informațiilor comunicate de Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Cifră de afaceri raportată de Romgaz a fost de 2,27 miliarde lei. A fost înregistrată o scădere de 21,86% în comparație cu aceeași perioadă din 2023. Scăderea a fost cauzată de diminuarea volumelor de gaze livrate cu 6,68%, scăderea producției de energie electrică cu 18,33% și reducerea veniturilor din servicii de înmagazinare cu 9,1%.

Vânzările de gaze naturale au reprezentat aproximativ 85% din totalul cifrei de afaceri înregistrate în T1 2024, în timp ce cele din vânzarea energiei electrice au constituit 4,8%. Veniturile din serviciile de înmagazinare aproximativ 6%.

Consumul de gaze naturale estimat la nivel național pentru T1 2024 a fost de aproximativ 35,42 TWh. A crescut cu circa 5,5% față de cel înregistrat în T1 2023. Producția de gaze naturale înregistrată în T1 2024 a fost de 1,29 miliarde de metri cubi, în creștere cu 4,39% față de T1 2023.

Câtă energie electrică a produs Romgaz în T1 2024?

În T1 2024, cantitatea de energie electrică produsă a însumat 263,832 GWh, marcând o reducere de 18,33% față de T1 2023 (323,04 GWh).

Consumul de gaze naturale estimat la nivel național pentru T1 2024 a fost de 40,63 TWh. A fost înregistrată o creștere de aproximativ 5,5% față de T1 2023. Din totalul consumului, aproximativ 5,21 TWh au provenit din importuri de gaze. Diferența de 35,42 TWh din producția internă, la care Romgaz a contribuit cu 13,69 TWh, reprezentând 33,69% din consumul național și 38,65% din consumul acoperit cu gazele provenite din producția internă.

În T1 2024, prețul acțiunilor Romgaz a înregistrat o creștere ușoară (+13,22%), oscilând între valoarea minimă de 49,55 lei, înregistrată în prima zi de tranzacționare a anului, și valoarea maximă de 56,10 lei, atinsă în ultima zi de tranzacționare din luna martie. Valoarea medie de tranzacționare a acțiunilor în T1 2024 a fost de 51,9 lei per acțiune.

Despre Romgaz

Romgaz este cel mai important producător de gaze naturale din România, cu sediul central în Mediaș. Desfășoară activități de cercetare geologică, producție de gaz metan, stocare a gazelor naturale în subteran și furnizare de servicii în domeniul gazelor.

Structura organizatorică a Romgaz este detaliată în documentele sale interne. Organigrama reflectă modul în care este gestionată conducerea, adoptând o structură piramidală specifică unei organizații ierarhice funcționale. Organizația societății este compusă din șase niveluri ierarhice distincte:

  • Adunarea Generală a Acționarilor;
  • Consiliul de Administrație;
  • Directorul General, Directorul General Adjunct (cu mandat), Directorul Economic (cu mandat);
  • Directori fără contract de mandat;
  • șefii compartimentelor funcționale și operaționale subordonați directorilor;
  • personalul de execuție;

Figurile cheie în cadrul structurii și funcționalității companiei includ Directorul General, Directorul General Adjunct, Directorul Economic și directorii fără mandat. Ei conduc echipele de compartimente, intermediind comunicarea între nivelurile superioare și angajații din cadrul compartimentului respectiv.