Primul contract, în valoare de 610.898 lei, prevede servicii lunare de transport în perioada 1 ianuarie 2017 – 1 februarie 2017. Al doilea, în valoare de 3,889 milioane de lei, a fost încheiat pentru servicii trimestriale de transport pentru intervalul 1 ianuarie – 1 aprilie 2017. 

În cazul ambelor contracte, plata se va face la 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii. 

"Aceste contracte au fost primite în formă semnată de la SNTGN Transgaz SA în data de 13 februarie 2017 şi înregistrate de SNGN Romgaz SA cu nr. 4019 – Contractul lunar 51L/2016 şi nr. 4020 – Contractul trimestrial 30-T/2016. Menţionăm că solicitarea de rezervare de capacitate lunară şi trimestrială a fost făcută în conformitate cu termenele şi condiţiile prevăzute de Codul reţelei (CR) pentru Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale", se mai arată în raportul Romgaz. 

AGERPRES