Conform Autorității Vamale Române (AVR), noul Sistem Computerizat de Tranzit NCTS5-RO va îmbunătăți gestionarea și siguranța tranzitului de mărfuri. El va facilita schimburile comerciale și va reduce timpii de așteptare la birourile vamale.

Autoritatea Vamală Română, în colaborare cu Centrul Naţional de Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor, a lansat cu succes Noul Sistem Computerizat de Tranzit NCTS5-RO”, a arătat instituția.

Ce înseamnă sistemul NCTS5-RO

Conform sursei citate, crearea unui mediu exclusiv „paperless” (fără hârtie) prin utilizarea semnăturii electronice calificate în fluxurile de vămuire şi autorizarea electronică a operatorilor economici pentru conectarea la NCTS5-RO este principalul beneficiu oferit de acest sistem.

„NCTS5-RO va permite o gestionare mai eficientă şi mai sigură a tranzitului de mărfuri, facilitând schimburile comerciale şi reducând timpii de aşteptare la birourile vamale”, se arată într-un comunicat al AVR.

Pe 17 mai 2024, a fost lansat noul Sistem Computerizat de Tranzit NCTS5-RO. El a devenit obligatoriu pentru depunerea și procesarea declarațiilor vamale de tranzit în toate birourile vamale din România.

AVR a depus efort în operaționalizarea acestui nou sistem de tranzit

Marcel Mutescu, președintele AVR, a subliniat efortul continuu al angajaților Autorității Vamale Române. și ai Centrului Național de Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor în operaționalizarea acestui nou sistem de tranzit.

„Efortul continuu depus de angajaţii Autorităţii Vamale Române, împreună cu cei ai Centrului Naţional de Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor, pentru operaţionalizarea noului sistem de tranzit a fost apreciat de reprezentanţii Comisiei Europene, care au monitorizat permanent această activitate şi care au evaluat România ca fiind ţara cu cea mai mică rată a erorilor înregistrată la nivel european”, a precizat Marcel Mutescu.

Nou progres în digitalizarea vămii române

Operaționalizarea noului sistem de tranzit reprezintă un nou progres în digitalizarea vămii române. El vine după lansarea sistemului automat de export AES-RO în data de 15 martie 2024. Și după sistemul de control al importului ICS-2 în data de 10 mai 2024.

NCTS5-RO va facilita o gestionare mai eficientă și mai sigură a tranzitului de mărfuri. El va contribui la o integrare mai bună cu rețelele vamale europene și internaționale. În același timp, va facilita schimburile comerciale într-un mediu mai securizat și eficient. În plus, va reduce timpul de așteptare la birourile vamale. În plus, acest sistem continuă să ofere facilități pentru depunerea declarațiilor vamale de tranzit prin intermediul conexiunii system-to-system cu operatorii economici.

Printre beneficiile aduse de NCTS5-RO se numără procesarea rapidă și precisă a declarațiilor de tranzit, îmbunătățirea trasabilității și securității mărfurilor și o interfață prietenoasă pentru utilizatori, fiind în deplină conformitate cu standardele Uniunii Europene.