Versiunea revizuită a Directivei privind ambalajele actualizează normele privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, în vederea reducerii impactului acestora asupra mediului.

Statele membre au avut obligaţia de a asigura intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege necesare pentru asigurarea conformităţii cu directiva până la 30 septembrie 2013. România, care a depăşit termenul iniţial, a primit o scrisoare de punere în întârziere la 29 noiembrie 2013, urmată de un aviz motivat la 11 iulie 2014. La mai mult de un an şi jumătate de la expirarea termenului, directiva încă nu a fost transpusă în legislaţia naţională. Prin urmare, Comisia a decis să trimită România în faţa Curţii de Justiţie a UE.

Versiunea revizuită a Directivei privind deşeurile de ambalaje actualizează legislaţia anterioară prin reexaminarea şi modificarea listei exemplelor ilustrative privind ceea ce constituie ambalaje, astfel încât să se asigure securitatea juridică şi o interpretare armonizată a definiţiei noţiunii de 'ambalaj'. Legislaţia UE în acest domeniu are drept scop prevenirea sau reducerea impactului ambalajelor asupra mediului. Aceasta îşi propune sa ofere un nivel ridicat de protecţie a mediului şi să garanteze funcţionarea pieţei interne prin eliminarea obstacolelor în calea comerţului, a distorsionării pieţei şi a restrângerii concurenţei. AGERPRES