În ultimul trimestru al anului 2008, Asociaţia Europeană de Private Equity şi Venture Capital (EVCA) a lansat cel de-al patrulea studiu cu privire la mediul european fiscal şi juridic, realizat împreună cu Mergers & Acquisitions Tax Services (Serviciile Fiscale pentru Fuziuni şi Achiziţii) din cadrul KPMG.

Sondajul acoperă 27 ţări şi obiectivul său este acela de a stabili cât de favorabil este sistemul fiscal si juridic în fiecare dintre aceste ţări pentru fondurile de investiţii de capital de risc (venture capital) şi capital privat (private equity). 

Ţările sunt clasificate pe o scară de la 1 la 3, unde 1 este cel mai ridicat punctaj şi 3 cel mai scăzut.  Anul acesta Franţa s-a clasat pe locul întâi, obţinând cel mai ridicat punctaj de 1,23 urmată de Irlanda (1,32) şi Belgia (1,33).

România s-a clasat pe locul 24 dintre cele 27 ţări participante la sondaj, cu un scor de 2,27 puncte. După cum subliniază Valentin Tic, Tax Partner la KPMG Romania, “rezultatele acestui studiu sunt interesante deoarece demonstrează că multe ţări, care în mod tradiţional sunt considerate că au impozite ridicate, asigură un mediu care încurajează investiţiile de tip venture capital şi private equity. Spre deosebire de acestea, unele noi state membre UE, precum este România, cu rate reduse ale impozitului pe profit şi impozitului pe venitul personal, nu stau la fel de bine.”

După cum subliniază Daniela Nemoianu, „este esenţial ca autorităţile române să demonstreze că România, care face parte dintr-o piaţă emergentă şi este un membru relativ nou al Uniunii Europene, este pregătită să facă faţă provocărilor cauzate de criza financiară precum şi să recupereze o parte din întârzierile din perioada tranziţiei, promovând politici şi strategii clare, coerente şi durabile pe termen lung, asigurând continuitatea şi transparenţa în abordarea adoptata faţă de investitorii în private equity şi prin alinierea la tendinţa de dezvoltare a mediului fiscal şi juridic european”.

Cu toate acestea, Nemoianu şi colegul său Wilson Balachandra, Partner în KPMG Romania, Departamentul Financial Advisory Services (Servicii de Consultanţă Financiară), consideră că există un mare potenţial de dezvoltare a investiţiilor de private capital în România.  După cum comentează Balachandra, “proiectele de dezvoltare a infrastructurii ar putea fi parţial finanţate din fonduri de investiţii de tip private equity şi venture capital şi există într-adevăr  fonduri mari care se concentrează în special asupra acestui tip de investiţii. Autorităţile trebuie doar să ia câteva măsuri pentru a îmbunătăţi mediul juridic şi fiscal pentru ca România să poată concura mai bine cu partenerii săi europeni ca loc de destinaţie a investiţiilor pentru acest tip de fonduri”.

Patrick Leonard, coordonatorul Departamentului Tax din KPMG Romania arată că „în condiţiile actuale de declin economic global, este tot mai important ca guvernele să stimuleze investiţiile prin crearea acelor structuri fiscale care să încurajeze capitalul privat şi capitalul de risc. România prezintă numeroase oportunităţi pentru aceste fonduri care vor ajuta economia prin stimularea creşterii, în special dacă sunt folosite pentru a sprijini nevoile de infrastructură ale ţării. Guvernul român trebuie să asigure un cadru fiscal simplu şi clar care să încurajeze aceste investiţii.”

Sursa: KPMG