Numărul litigiilor comerciale este în continuă creștere în ultimii ani. Printre factorii principali care au dus la această creștere se numără dezvoltarea afacerilor pe plan internațional, modificarea prevederilor legislative, supervizarea tot mai riguroasă a corporațiilor, sau creșterea numărului tranzacțiilor transfrontaliere.

Astfel, litigiile și disputele comerciale complexe reprezintă în prezent un risc tot mai mare pentru companii din întreaga lume, deoarece pot produce daune reputaționale semnificative, pot genera costuri importante și pot fi un factor perturbant în activitățile de zi cu zi ale companiei. Consilierea juridică, atât cea internă, cât și cea externă, joacă un rol vital în astfel de situații, însă numeroși alți specialiști pot contribui semnificativ la obținerea deznodământului vizat. Acesta este momentul în care consultanții specializați pe litigii și dispute pot juca un rol vital.

Expertul financiar poate avea rol de consultant, martor expert, sau expert desemnat de instanță. Ca martor expert, consultantul financiar depune mărturie asupra unor fapte, în baza unei analize a opiniilor și concluziilor sale profesionale, cu toate materialele folosite ca documentare a concluziilor puse la dispoziția Curții. Alternativ, în calitate de consultant, expertul financiar poate să nu depună mărturie, ci să ofere doar sprijin în adunarea de probe pentru instrumentarea cauzei, sau chiar s[ gestioneze integral acest proces, prin descoperirea problemelor, dezvoltarea strategiei, identificarea de noi probe sau realizarea de analize. Experții financiari pot fi implicați în cadrul unui litigiu de către reclamant, de pârât, de avocații acestora, de ambele părți, sau chiar numiți de instanță.

Părțile implicate într-un proces, sau avocații acestora, beneficiază de expertiza calificată a expertului financiar, utilă în special în domenii precum audit, contabilitate, investigații, evaluare, modelare sau econometrie. Prin îmbinarea acestor abilități, expertul financiar va aduce un aport semnificativ în proces, prin creșterea competențelor părților implicate și aducerea unui plus de credibilitate – de mare ajutor avocaților în stabilirea și ducerea la îndeplinire a strategiei alese.

 

În cele mai multe dintre cazuri, litigiile comerciale conțin o clauză de despăgubire a daunelor reale sau compensatorii, care trebuie să fie estimate cu o certitudine rezonabilă. Ca principiu general, fiecare calcul al prejudiciului trebuie să ducă la un rezultat care să repună persoana prejudiciată în situația anterioară prejudicierii. Prin urmare, daunele calculate ar trebui să compenseze un prejudiciu sau o pierdere dovedită și suportată în mod cert. Daunele pot apărea fie în urma disputelor contractuale (încălcări, atunci când una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile contractuale), sau delicte (care apar ca urmare a delictelor civile). Disputele contractuale iau naștere în urma unor tranzacțiilor comerciale, încălcări ale garanțiilor sau reprezentărilor, acorduri de neconcurență, contracte de construcție sau alte acorduri. Daunele rezultate în urma unor delicte civile includ, printre altele, neglijența, frauda, concurența neloială, încălcările drepturilor intelectuale sau defăimarea.

Cuantificarea daunelor implică, de cele mai multe ori, calcularea pierderilor de profit și/sau a devalorizării, în funcție de efectul temporar sau permanent al prejudiciului. Chiar dacă ambele calculații respectă principiile general acceptate privind evaluarea afacerilor, există diferențe semnificative în ceea ce privește timpul, costurile incrementale, taxele, ratele de dobândă și pre-judecată, precum și evenimentele ulterioare.

Calitatea raportului întocmit de expert este de o importanță capitală, deoarece va fi supus unei examinări amănunțite de către avocatul și experții părții adverse. Deoarece limbajul profesional al evaluatorilor și contabililor conține termeni specifici, nu este ușor de înțeles de către avocați și tribunale. Din acest motiv, este recomandat ca raportul să fie prezentat succint, într-un limbaj accesibil destinatarilor. Acest lucru este deosebit de important pentru depoziția expertului, pe întreg parcursul audierii sau al examinării încrucișate. Punctul cheie îl reprezintă transformarea conceptelor și materialelor complexe într-o formă accesibilă, ușor de înțeles de către toate părțile interesate, prin folosirea unui limbaj uzual și elemente vizuale atractive, care să transmită publicului relevant informațiile greoaie și dificil de însușit. Calitatea conținutului intelectual al unui raport de expertiză și al mărturiei depuse va fi drastic diminuată dacă expertul nu reușește să transmită instanței întocmai mesajul dorit.

 

Deși experții financiari nu sunt obligați prin natura profesiei să cunoască legislația, adesea avocații aleg experți care au un minim nivel de cunoaștere a legislației aplicabile domeniului în care se află litigiul. Expertul financiar este rareori implicat în partea de hotărâre a obligațiilor de plată, însă cu toate acestea, ar trebui să aibă cunoștință asupra principilor juridice care reglementează daunele.

Pentru ca persoana prejudiciată să primească despăgubiri în urma unui litigiu comercial, trebuie să demonstreze în primul rând că pârâtul a fost răspunzător, și în al doilea rând, că reclamantul a suferit daune în urma acțiunilor pârâtului. Daunele trebuie calculate cu o certitudine rezonabilă, prin utilizarea unor factori de încredere, fără speculații, și trebuie să fie cauzate în mod direct de comportamentul ilicit al pârâtului (cauza cea mai probabilă), iar în cazurile de dispute contractuale, daunele solicitate trebuie să reprezinte un rezultat previzibil al acțiunii ilicite întreprinse de pârât la momentul semnării contractului.

Trebuie subliniat faptul că avocații reprezintă forțele motrice ale fiecărui litigiu, în vreme ce expertul financiar este doar o piesă aparent măruntă în întregul proces. Însă folosit cu abilitate de către un avocat dibace, contribuția sa poate fi exponențial amplificată.

Calitatea și succesul expertului financiar pot fi cuantificate prin combinarea competențelor sale (contabile, de evaluare sau investigare), înțelegerea cazului și a principiilor juridice de guvernare, precum și capacitatea acestuia de a-și comunica eficient și într-un mod accesibil analizele și constatările. Dată fiind cererea tot mai mare înregistrată an de an la nivel internațional, serviciile de soluționare a disputelor vor reprezenta în viitor un factor important de creștere atât pentru firmele de avocatură specializate, cât și pentru experții financiari implicați.

Lars Wiechen, partener Deloitte Romania