În luna aprilie, din rezerva valutară a țării au ieșit peste 1,7 miliarde de euro, dintre care peste 1,4 miliarde de euro sub formă de rate și dobânzi plătite în contul datoriei guvernamentale. 

” Plăţile de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută au însumat circa 1.416 milioane euro, din care rambursări de capital şi dobândă aferente împrumutului luat de Ministerul Finanţelor Publice de la Comisia Europeană în anul 2009 de 1.239 milioane euro.”, notează Banca Națională a României. 

Pe de altă parte, rezerva a consemnat intrări de 589 de milioane de euro, mai ales din rezervele obligatorii pe care le constituie băncile. 

Cele 103,7 tone de aur deținute de BNR au fost evaluate la 3,6 miliarde de euro, ceea ce face ca rezerva internațională a României (valută plus aur) să ajungă la 38, 3 miliarde de euro.