Ce rol are platforma ReCONECT?

Platforma ReCONECT. Autoritățile locale pot ajusta constant oferta educațională și de formare profesională în funcție de cerințele pieței muncii, conectând bazele de date ale ministerelor Muncii și Protecției Sociale și Educației și altor entități publice la platforma ReCONECT.

În ședința de guvern de joi, 11 aprilie 2024, a fost adoptată o hotărâre care definește rolul autorităților locale și instituțiilor publice în susținerea funcționării Mecanismului Integrat de Anticipare, Monitorizare și Evaluare a Pieței Muncii și Educației. Actul stabilește responsabilitățile lor și datele administrative disponibile în sistemele și bazele de date pe care le gestionează, accesibile prin intermediul platformei ReCONECT.

Platforma ReCONECT are ca scop anticiparea necesităților de competențe și crearea unui sistem integrat care să alinieze educația cu cerințele pieței muncii din România, incluzând următoarele elemente:

  • un mecanism pentru monitorizarea integrării pe piața muncii a absolvenților din învățământul profesional și tehnic, precum și a celor din învățământul superior. Acesta acoperă urmărirea parcursului profesional și integrării absolvenților din programele de formare profesională continuă;
  • un mecanism pentru anticiparea nevoilor de calificare pe termen scurt, mediu și lung;
  • un mecanism pentru evaluarea și monitorizarea eficacității politicilor publice legate de măsurile active și programele de formare profesională.

Platforma ReCONECT va aborda nevoile și schimbările continue din piața muncii din România

Instituțiile responsabile de funcționarea mecanismului includ:

  • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale;
  • Ministerul Educației;
  • Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;
  • Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale;
  • Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării;
  • Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și Autoritatea Națională pentru Calificări.

„Platforma ReCONECT reprezintă o inițiativă strategică care abordează nevoile și schimbările continue din piața muncii din România, este complet inovatoare prin obiectiv, prin soluția informatică și rezultate, dar și prin construcția parteneriatului extins și prin abordarea coordonată a celor două domenii, educație și ocupare”, a declarat ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura-Oprescu.

simona bucura oprescu
Simona Bucura-Oprescu (SURSA FOTO: Camera Deputaților)

Funcționarea Mecanismului va fi supravegheată de un comitet interinstituțional format din reprezentanți ai instituțiilor implicate, stabilit printr-o decizie a primului-ministru.

Proiectul are o valoare de 19.119.659,39 lei (aproximativ 4 milioane de euro). Este implementat de ANOFM. A servit ca o condiționalitate care a facilitat finanțarea în domeniile ocupării forței de muncă, educației și formării profesionale din Fondurile Structurale Europene pentru perioada 2021-2027.