Autoritatea Vamală Română a anunțat noi reguli

Autoritatea Vamală Română a anunțat noile reguli. În perioada 23-24 mai 2024, la Eforie Nord, experți din cadrul Autorității Vamale Române au participat la prima conferință organizată de către Asociația Comisionarilor în Vamă și Reprezentanților din România (ROUBROKER) cu tema „Vama în Era Digitală: Tendințe și Practici Actuale”. La eveniment au participat peste 40 de operatori economici, exportatori/importatori și reprezentanți în domeniul vămilor.

Asociația comisionarilor în vamă
Conferința Asociației comisionarilor în vamă

Principalele subiecte abordate s-au concentrat pe prezentarea reglementărilor vamale relevante în contextul noilor schimbări în export și tranzit, originea mărfurilor și sancțiunile internaționale.

În discuțiile referitoare la noile schimbări în domeniul exportului și al tranzitului, reprezentanții autorității vamale au informat despre lansarea sistemului automat de export AES-RO la data de 16 martie 2024 și despre implementarea noului sistem de tranzit computerizat NCTS – faza 5, care a avut loc la data de 17 mai 2024.

În cadrul prezentărilor, s-au inclus informații despre sesiunile de informare organizate de către Autoritatea Vamală Română (AVR) și despre testele desfășurate împreună cu operatorii economici.

De asemenea, s-au evidențiat aspectele legate de accesul operatorilor la noile aplicații și schimbările majore aduse de acestea în procesul de completare a declarațiilor de export și de tranzit. Printre acestea se numără utilizarea semnăturii electronice calificate în procedurile vamale și autorizarea electronică a operatorilor economici pentru conectare.

Un alt subiect de interes abordat a fost legat de originea mărfurilor, unde reprezentanții autorității vamale au promovat ghidul privind originea preferențială, noile prevederi ale Convenției Regionale pan-euro-mediteraneene revizuite, care urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2025.

De asemenea, s-a evidențiat instrumentul elaborat de Direcția Generală Comerț din cadrul Comisiei Europene – ROSA, destinat auto-evaluării originii produselor exportate/importate în cadrul acordurilor comerciale de liber schimb încheiate de Uniunea Europeană cu țări terțe.

Federația Rusă este sub sancțiune

Detectarea și prevenirea eludării sancțiunilor internaționale au constituit o altă temă de interes pentru mediul de afaceri. Experții din cadrul autorității vamale s-au concentrat în special pe sancțiunile impuse de Uniunea Europeană în context internațional împotriva Federației Ruse, discutând atât măsurile restrictive din perspectivă legislativă, cât și din punct de vedere practic.

De asemenea, operatorilor economici li s-au propus elemente pentru o evaluare strategică a riscurilor, în vederea prevenirii eludării sancțiunilor internaționale. În prezentare s-a inclus și o sinteză a ultimelor modificări legislative în domeniul sancțiunilor internaționale, evidențiindu-se clauza de interzicere prin contract a reexportului în Rusia și a interdicției reexportului în scopul utilizării în Rusia.

„Participarea experților din cadrul autorității vamale la astfel de evenimente cu reprezentați ai mediului de afaceri este extrem de benefică pentru ambele părți. Pe de o parte, operatorii economici primesc informații actualizate direct de la sursă, iar pe de altă parte noi putem să le clarificăm în timp real diverse aspecte legate de reglementările vamale actuale. Faptul că participanții s-au arătat interesați și au adresat o serie de întrebări privind, în special, partea practică a utilizării noilor sisteme de declarare la export și tranzit, inclusiv cu privire la modul de completare a declarațiilor vamale în noile condiții este o dovadă în acest sens.”, a declarat președintele Autorității Vamale Române, Marcel Mutescu.