Regulamentul va fi aplicabil direct tuturor depozitarilor centrali din Uniunea Europeană, fără a fi necesară transpunerea acestuia în legislaţia naţională şi va intra în vigoare în termen de 20 de zile de la publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Potrivit DC, regulamentul va avea un impact semnificativ în crearea unui cadru post-tranzacţionare armonizat în statele membre, prin introducerea unui set de reguli comune şi diminuarea complexităţii în materie de reglementare la nivelul pieţei financiare europene, cauzată de normele naţionale diferite.

Cea mai mare schimbare adusă de regulament constă în crearea unei pieţe europene 'fără frontiere' în ceea ce priveşte posibilitatea depozitarilor centrali de a oferi servicii pe teritoriul tuturor statelor membre UE, pe bază de 'paşaport'.

Printre celelalte noutăţi aduse de regulamentul european figurează cerinţe prudenţiale şi de capital uniforme pentru depozitarii centrali europeni – cerinţe organizatorice, norme de conduită în afaceri, cerinţe prudenţiale pentru minimizarea riscului operaţional, proces uniform de autorizare, cu specificarea serviciilor de bază şi a serviciilor auxiliare pe care le poate furniza un depozitar central pe teritoriul tuturor statelor membre, acces deschis şi nediscriminatoriu la serviciile oferite de infrastructurile de piaţă europene, inclusiv din perspectiva unor criterii uniforme de acordare a licenţelor, posibilitatea investitorilor de a îşi alege tipul de cont (individual sau global) în care doresc să aibă înregistrate deţinerile de instrumente financiare în sistemele depozitarilor centrali, reducerea ciclului de decontare, respectiv a duratei de timp dintre dată încheierii tranzacţiei şi data la care are loc schimbul de instrumente financiare şi fonduri băneşti (aşa-numita dată a decontării tranzacţiei), la două zile (T+2, unde T este data tranzacţiei) – majoritatea ţărilor europene, inclusiv România, utilizează în prezent ciclul de decontare de trei zile, respectiv T+3 -, armonizarea măsurilor de disciplină în materie de decontare – măsuri ex ante, respectiv măsuri de prevenire a cazurilor de neexecutare a decontării, şi măsuri ex post, de abordare şi penalizare a situaţiilor de neexecutare a decontării.

'Noul regulament european aplicabil depozitarilor centrali va avea un impact semnificativ asupra Depozitarului Central şi a pieţei româneşti de capital în ansamblu, având în vedere necesitatea alinierii reglementărilor post-tranzacţionare actuale cu noul set de reguli europene, într-o perioadă în care au loc schimbări majore ale arhitecturii pieţei de capital, prin implementarea unor proiecte majore, cum ar fi separarea sistemelor de tranzacţionare şi post-tranzacţionare şi conectarea la sistemul pan-european de decontare pentru operaţiunile în moneda euro în banii băncilor centrale. Depozitarul Central a început deja demersurile pentru a pregăti implementarea noilor cerinţe în timp util şi pentru a sprijini participanţii la piaţa în procesul de adaptare la reglementările europene post-tranzacţionare. Este esenţial să identificăm la timp oportunităţile pe care noile schimbări le vor aduce, astfel încât să fim pregătiţi ca piaţă pentru a beneficia de acestea şi a servi mai bine investitorii şi companiile emitente', a declarat Adriana Tănăsoiu, director general al Depozitarului Central.

Termenul până la care depozitarii centrali trebuie să fie autorizaţi şi să îndeplinească în întregime cerinţele regulamentului european este 6 noiembrie 2016.

SURSA: Agerpres