Criza de lichidităţi aglomerează instanţele cu procese vizând recuperarea creanţelor. Cele mai indicate metode pentru declanşarea procedurii sunt somaţia, respectiv ordonanţa de plată.

Contextul economic actual, pe fondul lipsei acute de lichidităţi din piaţă, face ca recuperarea creanţelor să devină una dintre preocupările cele mai importante ale companiilor. Dar lucrurile nu sunt simple. „Deşi legislaţia actuală pune la dispoziţia creditorilor mai multe proceduri simplificate şi rapide de recuperare a creanţelor, în practică, o astfel de procedură poate dura chiar şi câţiva ani“, spune Mihai Per, avocat în cadrul firmei  Schoenherr şi Asociaţii. Creditorii se văd însă nevoiţi să apeleze din ce în ce mai des la deschiderea procedurilor de insolvenţă împotriva debitorilor. Dacă anul trecut au fost înregistrate circa 14.500 de cereri, pentru acest an, se estimează o creştere până la aproximativ 20.000 de cereri. „Tendinţa este ca societăţile creditoare să fie mult mai atente la recuperare, şi, în general, mai beligerante“, explică Ciprian Glodeanu, avocat la Wolf Theiss. Practic, deşi se cunoaşte faptul că recuperarea creanţelor ia timp, companiile au ajuns la limita răbdării şi a cash flow-ului, fiind astfel obligate să ia calea instanţei.

Presiune psihologică asupra debitorului

„Situaţia e destul de gravă. Multe dintre platformele industriale din ţară sunt în lichidare“, afirmă consultantul financiar Dan Ionaşcu. De aici pleacă o serie de litigii în vederea recuperării de datorii. Cele mai rapide soluţii sunt somaţia şi ordonanţa de plată, fiecare cu avantajele şi dezavantajele ei. „Majoritatea creditorilor tinde să apeleze la somaţie, atât datorită taxelor judiciare de timbru mici, cât şi în speranţa obţinerii unei presiuni psihologice asupra debitorilor“, consideră Per.

Cele două proceduri speciale par a fi şi modalităţile cele mai eficiente de recuperare a creanţelor comerciale, deoarece asigură o rezolvare rapidă a problemelor şi cu costuri reduse. Alegerea procedurii adecvată trebuie făcută de creditor doar după o analiză atentă, fiind recomandabil ca alegerea să se facă doar în urma unei consilieri prealabile de specialitate.

Somaţia de plată
este o procedură rapidă de recuperare a creanţelor, ce poate fi utilizată numai pentru recuperarea unor sume de bani ce se datorează în urma nerespectării unor contracte de servicii sau din alte înscrisuri însuşite de ambele părti. Este vorba aici în principal de facturi.

Ordonanţa de plată
reglementează strict recuperarea creanţelor reprezentând sume de bani ce decurg din contracte comerciale (contracte încheiate între comercianţi sau între comercianţi şi autorităţi contractante). Un avantaj al acesteia este că, spre deosebire de somaţie, un debitor poate recunoaşte parţial datoria.

Avantaje
Sunt costurile reduse (taxa judiciară de timbru de 39 lei) şi timpul mai scurt în care se soluţionează (în practică, circa 2-6 luni de la introducerea cererii). Pe de altă parte, un avantaj al ordonanţei de plată este că un debitor poate recunoaşte parţial datoria, iar taxa judiciară de timbru este identică cu cea corespunzătoare cererii pentru emiterea unei somaţii. Perioada de soluţionare este de maximum 90 de zile.

Dezavantaje
Un dezavantaj practic al ambelor proceduri este durata executării hotărârilor judecătoreşti, posibilitatea debitorului de a contesta executarea silită sau faptul că societatea debitoare poate să nu deţină în patrimoniu bunuri şi/sau fonduri băneşti a căror lichidare/executare să acopere plata debitului. În cadrul acestor proceduri, creanţele vizate trebuie să aibă caracter cert, lichid şi exigibil.