De aceea, executivul comunitar face o recomandare privind accesul la un cont de plăți de bază, va promova incluziunea financiară și socială pentru consumatorii din întreaga Europă.

Comisia Europeană invită statele membre să se asigure că astfel de conturi vor deveni disponibile, cu costuri rezonabile pentru consumatori, indiferent de țara din cadrul UE în care își au reședința și indiferent de situația lor financiară.
Peste un an, Bruxelles-ul va evalua situația și, dacă este cazul, va propune noi măsuri, inclusiv de natură legislativă.
Asigurarea accesului la servicii de plată de bază ar trebui să însemne mai mult decât simpla acordare a unui drept. În vederea garantării unor tarife corespunzătoare, care să le permită consumatorilor un acces efectiv la conturile de plăți de bază, recomandarea stabilește principiul că, în cazul în care contul nu este gratuit, comisioanele percepute de prestatorul de servicii de plată trebuie să fie rezonabile.
Fiecare stat membru trebuie să determine ce înseamnă comision rezonabil, ținând cont de criterii precum nivelul veniturilor din țara respectivă, comisioanele medii pentru conturile de plăți sau costul total al furnizării unui cont de plăți de bază.

Majoritatea prestatorilor de servicii de plată , în general bănci, oferă conturi de plăți. Prezenta recomandare nu precizează categoria de prestatori de servicii de plată sau prestatorii de servicii de plată care ar trebui să pună la dispoziția consumatorilor acest produs la nivel național.
Se lasă la latitudinea fiecărui stat membru stabilirea prestatorului/prestatorilor care ar trebui să furnizeze produsul respectiv pe teritoriul său. Astfel, statele membre au libertatea de a desemna unul, mai mulți sau chiar toți prestatorii de servicii de plată drept furnizori de conturi de plăți de bază.

De asemenea, Comisia Europeană încurajează statele membre să lanseze campanii prin care publicul să fie informat de disponibilitatea acestor conturi de plăți de bază, de condițiile tarifare ale acestora, de procedurile care trebuie urmate pentru exercitarea dreptului de a avea acces la acestea și de metodele prin care pot avea acces la un mecanism extrajudiciar de reclamație și despăgubire.
Comisia solicită, de asemenea, statelor membre să realizeze statistici fiabile privitoare la conturile de plăți de bază, în vederea asigurării unei mai bune monitorizări a situației.