‘Începând cu data de 15 iunie 2017, furnizorii au obligaţia să aplice în mod automat reglementările europene ‘Roam like at home’ tuturor planurilor tarifare cu roaming în UE/SEE inclus, achiziţionate atât înainte de 15 iunie 2017, cât şi după această dată. Astfel, pentru a utiliza resursele naţionale de voce, SMS şi date în statele Uniunii Europene, dar şi în Norvegia, Islanda şi Liechtenstein (SEE), clienţii operatorilor mobili din România nu trebuie să achiziţioneze un nou plan tarifar sau să îşi reînnoiască abonamentul în vigoare’, se arată în document. 

Furnizorii au posibilitatea să ofere planuri tarifare (abonamente ori cartele preplătite) alternative la ‘Roam like at home’, caz în care consumul în roaming va fi tarifat conform dispoziţiilor din contracte. Furnizorii au însă obligaţia să solicite acordul expres al utilizatorilor pentru aplicarea unui plan tarifar alternativ la ‘Roam like at home’. 

‘Chiar dacă aleg să achiziţioneze un plan tarifar alternativ pentru servicii de roaming, utilizatorii au dreptul să revină la ‘Roam like at home’ fără condiţii sau costuri suplimentare. Modificarea se face în termen de 1 zi lucrătoare de la primirea cererii, însă furnizorii au dreptul să amâne operarea acesteia până în momentul în care tariful de roaming anterior a fost valabil o perioadă minimă de 2 luni. Operatorii pot să ofere planuri tarifare cu servicii exclusiv naţionale, fără acces la serviciul de roaming. Utilizatorii care doresc să utilizeze şi servicii de roaming au posibilitatea să opteze pentru un alt plan tarifar, care include şi acest serviciu, şi vor beneficia de ‘Roam like at home’ dacă nu optează pentru un plan tarifar alternativ pentru roaming. Schimbarea planului tarifar sau a altor clauze se poate efectua conform prevederilor exprese din contract sau pe baza negocierii directe cu furnizorul’, menţionează ANCOM. 

Furnizorii care nu sunt în măsură să susţină comercial furnizarea planului tarifar, pot solicita şi pot fi autorizaţi de autoritatea de reglementare, în urma unei analize, să perceapă utilizatorilor o suprataxă de sustenabilitate, în plus faţă de tarifele naţionale, încă de la primul minut/SMS/MB consumat în roaming în UE/SEE. 

În prezent, ANCOM analizează o astfel de cerere depusă de operatorul RCS & RDS, urmând să facă publice rezultatele analizei după ce aceasta va fi finalizată şi comunicată furnizorului. 

AGERPRES