Agenţia de evaluare financiară Standard & Poor’s (S&P) a revizuit în scădere calificativele pentru credite pe termen lung ale Alpha Bank şi EFG Eurobank şi a pus sub supravegere cu implicaţii negative ratingurile celor două bănci, dar şi ale Piraeus Bank şi National Bank of Greece (NBG). Decizia este legată de scăderea ratingurilor suverane ale Greciei, din cauza nivelurilor ridicate ale datoriei publice şi deficitului bugetar.

Ratingurile Alpha Bank şi EFG Eurobank pentru credite pe termen lung au fost revizuite în scădere de la “BBB+” la “BBB”, potrivit unui comunicat al S&P. Agenţia a plasat sub supraveghere cu posibilitate de scădere şi calificativele NBG şi Piraeus Bank pentru împrumuturi pe perioadă lungă. Toate cele patru instituţii financiare sunt prezente în România.

Măsurile de revizuire a ratingurilor urmează retrogradării calificativului de ţară al Grecie. 

Specialiştii S&P se aşteaptă la o deteriorare a economiei Greciei mai rapidă şi mai pronunţată decât estimau anterior. În plus, provocările cu care se confruntă Grecia în privinţa ajustărilor fiscale şi problemele de competititvitate structurală cresc probabilitatea unei corecţii economice severe. Ministrul Finanţelor elen anunţa recent că vrea să vândă acţiuni deţinute de stat la diferite companii, sprând să atragă astfel la buget 2,5 miliarde de euro.

Băncile elene sunt expuse direct la deteriorarea ratingului de ţară, ca urmare a portofoliilor consistente de instrumente financiare emise de stat.

Măsurile S&P iau în considerare opinia că cele patru bănci sunt expuse, chiar dacă într-un grad diferit, la problemele de pe piaţa de capital. Instituţiile financiare deţin active lichide pentru atenuarea unor astfel de efecte şi au acces la facilităţi de finanţare de la Banca Centrală Europeană, însă dezechilibrele din profilele de finanţare, mai ales dependenţa de pieţele financiare şi, în anumite cazuri existenţa unor necesităţi de finanţare pe termen scurt, expun instituţiile de credit la dificultăţile de pe pieţele de capital, se arată în comunicat.

Revizuirea în scădere a calificativelor EFG şi Alpha Bank reflectă aşteptările că, având în vedere temerile privind deteriorarea climatului operaţional pe termen scurt, performanţele şi calitatea activelor băncii, aflate deja sub presiune, vor fi afcetate şi mai puternic decât se anticipa iniţial. Totodată, S&P ia în considerare că situaţia capitalului EFG este mai puţn solidă decât cea a celorlalte bănci elene.

Supravegherea cu implicaţii negative a calificativelor celor două bănci este în concordanţă cu monotorizarea ratingului suveran al Greciei.

În cazul NBG, specialiştii S&P consideră că portofoliul de credite al băncii este mai puţin vulnerabil la problemele economiei Greciei decât a celorlalte instituţii de credit. Totodată, NBG este cel mai puţin expusă la presiuni pe termen scurt cauzate de problemele de pe piaţa de capital. Supravegherea negativă ia în calcul o posibilă deteriorare a perfomanţelor şi activelor, dar şi expunerea semnificativă la datoria statului.

S&P admite că Piraeus Bank a înregistrat rezultate bune în raport cu celelalte bănci, având în vedere actualele dificultăţi economice. Moniotorizarea cu implicaţii negative reflectă riscurile anticipate de S&P privind performanţele financiare ale băncii pe termen mediu în cazul unei înrăutăţiri peste aşteptări a situaţiei economice. Totodată, Piraeus Bank are o vulnerabilitate mai ridicată la perturbările de pe piaţa de capital.

Alpha Bank şi Piraeus Bank sunt prezente pe piaţa din România sub brand propriu, în timp ce NBG controlează Banca Românească, iar EFG Eurobank  – Bancpost.