În ceea ce priveşte numărul total al şomerilor înregistraţi la finele lunii noiembrie 2014, în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, acesta a crescut cu 5.220 de persoane, faţă de finele lunii precedente, ajungând la 468.849 de persoane.

Rata şomajului înregistrat pe sexe a crescut în noiembrie, comparativ cu luna anterioară, la 5,57%, faţă de 5,49%, rata şomajului masculin, şi la 4,74% faţă de 4,71%, rata şomajului feminin.

Pe grupe de vârstă, structura şomajului în luna noiembrie 2014 se prezintă astfel: 81.008 şomeri au sub 25 de ani, 37.674 au vârsta cuprinsă între 25 şi 29 de ani, 99.361 sunt şomeri cu vârsta între 30 şi 39 de ani, 124.589 şomeri au între 40 şi 49 de ani, 59.178 şomeri au între 50 şi 55 de ani şi 67.039 şomeri au vârsta peste 55 de ani.

Şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă (74,08 %). Şomerii cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 20,32% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 6,41%.

Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost atinse în judeţele Vaslui (10,95 %), Teleorman (10,63 %), Mehedinţi (9.81 %), Buzău (9,53 %), Galaţi (9,13%), Dolj (9.05 %), Olt (8.17 %), Dâmboviţa (7,77 %), urmate de judeţele Călăraşi (7,66%) şi Ialomiţa (7,38%).

Din totalul şomerilor înregistraţi, 130.046 au fost şomeri indemnizaţi şi 338.803 neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 3.125 persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut cu 2.095 persoane faţă de luna precedentă.

AGERPRES