Cheltuielile eligibile solicitate Comisiei Europene în limita alocării Programelor Operaţionale se cifrau la peste 16,72 miliarde euro. În ceea ce priveşte absorbţia efectivă, aceasta a rămas la acelaşi nivel ca şi în luna precedentă, respectiv la 79,23% (14,88 miliarde euro). 

Pe Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE), rata de absorbţie curentă era de 100%, pe Programul Operaţional Asistenţă Tehnică – 100%, pe Programul Operaţional Sectorial Mediu – 84,48%, pe Programul Operaţional Regional – 93,41%, pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – 90,81%, pe Programul Operaţional Sectorial Transport – 81,07%, iar pe Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative – 100%. 

Autorităţile estimează o rată de absorbţie a fondurilor europene de 85% din alocarea Uniunii Europene pe cadrul financiar 2007-2013, reiese dintr-o prezentare din 3 martie de-a lui Gabriel Friptu, director general adjunct, Direcţia Generală Programare, SMIS, Coordonare Sistem şi Evaluare Programe Europene din Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

AGERPRES