Conform aceluiaşi document, toate autoturismele în regim de taxi vor fi de culoare galbenă în totalitate sau cel puţin începând de la banda dublă tip şah în sus, dacă la consiliul local nu se stabileşte altă culoare. Serviciul de transport în regim de taxi ca serviciu de utilitate publică se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale pe raza administrativ- teritorială respectivă, iar transportul în regim de taxi se realizează numai de către transportatorii autorizaţi şi numai cu autovehicule deţinute de transportator.
Autorizaţia în regim de taxi se eliberează pe durată nedeterminată de către autoritatea de autorizare din cadrul primăriilor unde transportatorul îşi are sediul’, se mai arată în raport. Autoturismele care fac servicii de taxi trebuie să fie dotate cu memorie electronică fiscală, o componentă a aparatului de marcat care înmagazinează pe bază de program date privind activitatea taxiului conţinute în bonul client, în condiţii de neconvertibilitate, inaccesibilitate şi securitate. Raportul Comisiei de industrii a fost trimis la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi urmează să intre în dezbaterile plenului. Legea taximetriei a fost adoptată de Senat, iar Camera este decizională.
Sursa: Agerpres