Agenția recomandă, de asemenea, să furnizeze o descriere și o justificare pentru mecanismele utilizate pentru a compensa reducerea acordată intrării Klaipėda GNL, în conformitate cu Codul rețelei pentru a îmbunătăți securitatea aprovizionării lituaniene.

VERT propune o metodologie a prețului de referință pentru mărci poștale (RPM). Acest RPM ar trebui, în teorie, să fie simplu și ar trebui să ducă la egalizarea tarifelor de ieșire interne și transfrontaliere.

Cu toate acestea, VERT aplică mai multe divizări ale costurilor activelor și un mecanism complex pentru a compensa reducerea acordată intrării Klaipėda GNL.

Aceste complexități suplimentare vizează îmbunătățirea reflectivității costurilor tarifelor și limitarea subvențiilor încrucișate între utilizatorii interni și transfrontalieri.

Acestea conduc la tarife diferențiate între ieșirile interne și între ieșirile transfrontaliere. Agenția recomandă VERT să publice informații suplimentare și să clarifice baza legală care justifică aceste complexități. VERT va lua o decizie motivată până la 17 iulie 2021.