Astfel, proprietarii de tractoare sau maşini agricole autopropulsate pot acum să  înlocuiască un vehicul vechi cu unul nou beneficiind de o primă de casare de până la 17.000 lei (aproximativ 4.000 euro), dar nu mai mult de 40% din preţul de achiziţie fără TVA al unui tractor nou sau maşini agricole autopropulsate noi.
“Rabla” pentru tractoare demarează acum şi se desfăşoară până la finele anului 2013. Programul va fi finanţat dintr-un buget de 51 de milioane de lei (12 milioane euro).
Potrivit Ghidului, acest sprijin financiar se poate acorda producătorilor agricoli care deţin în proprietate tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate uzate înmatriculate sau înregistrate pe numele lor, respectiv persoane fizice şi moştenitorii acestora, precum şi persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale.
Urmează ca Administraţia Fondului pentru Mediu să organizeze sesiunea de înscriere în vederea validării producătorilor de tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate. După validare, proprietarii de tractoare sau maşini agricole autopropulsate uzate se pot adresa producătorilor validaţi în program. După obţinerea de la producătorii validaţi a notelor de înscriere în program, solicitanţii vor depune la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu cererile de finanţare însoţite de documentele prevăzute în Ghidul de finanţare a Programului.
Comisia Europeană a aprobat în data de 8 iulie 2011 solicitarea României de a acorda un ajutor de stat pentru înnoirea parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate.